Komende uitzendingen SOKW

Dichtbij de vluchtelingen op Lesbos....
Datum: zat, 2016-06-04
Gast: Hester Roos
Presentator: Elly van Iersel

Belijdenis doen
Datum: zat, 2016-05-28
Gast: Henk Tolsma en Bram Steenbrink
Presentator: Theo den Braber

Het Luisterboek: Petrus en Cornelius
Datum: zat, 2016-05-28
Presentator: Marian Vink

Ds. Marianne Paas, Magda van Dijk-Rijneke en Willem Hesseling
Datum: zat, 2016-05-21
Gast: Over het Feest van de Geest
Presentator: Hans Slooijer

Het Luisterboek: Stefanus
Datum: zat, 2016-05-21
Presentator: Astrid ‘t Hart

Het Luisterboek: de heilige geest komt!
Datum: zat, 2016-05-14
Presentator: José van Geutselaar

Het Feest van de Geest
Datum: zat, 2016-05-14
Gast: Astrid 't Hart en Alyke Evers
Presentator: Elly van Iersel

Het Feest van de Geest
Datum: zat, 2016-04-30
Gast: Johanna Schillling
Presentator: Theo den Braber

Het Luisterboek: de hemelvaart
Datum: zat, 2016-04-30
Presentator: Miriam van de Berg

Het Luisterboek: Het dochtertje van Jairus
Datum: zat, 2016-04-23
Presentator: José van Geutselaar

Kerknieuws Woerden

Wat gebeurt er allemaal in kerkelijk Woerden? U kunt het hier lezen!

De Lutherse kerk houdt op 26 juni om 16.30 uur een openluchtdienst in het Park aan de Mijzijde in Kamerik. Een kerkdienst in het park met muziek, zang en woord met een open karakter waar iedereen welkom is en de voorbijganger even kan stilstaan of zitten en meedoen of luisteren.
Er wordt tijdens de dienst een collecte gehouden.

 

Op zondag 19 juni is er een jeugddienst in de Maranthakerk en begint om 18.30 uur en zal geleid worden door ds. Hoolwerf uit Stellendam. Het thema is: ‘Schijnheiligheid’. Wat is jouw eerste gedachte bij schijnheiligheid? En hoe bepaal je wanneer iemand schijnheilig is? Misschien heeft schijnheiligheid wel meer met jou te maken dan je denkt! De dienst is mede voorbereid door een aantal jongeren. Zij zullen ook hun medewerking verlenen aan deze dienst. Zowel voor de dienst als na afloop is er koffie, thee en fris. 

Al eeuwenlang worden de Psalmen gelezen en gezongen. De berijming van de 150 psalmen in de versie van het Geneefse Psalter is in onze kerken wellicht het bekendst en juist deze versie is door The Psalm Project uitgekozen om te bewerken en opnieuw uit te brengen. Bekende woorden en muziek, maar dan net in een ander jasje.
Op donderdag 16 juni is het The Psalm Project in een concert in Woerden te horen, in de Opstandingskerk. Door het programma Zingen in de Kerk (van Kerk in Actie) is het zelfs mogelijk deze avond gratis toegankelijk te maken! U bent van harte welkom om mee te zingen en te luisteren. U dient wel vooraf kaarten reserveren via http://www.zingenindekerk.nl. Op http://www.thepsalmproject.com vindt u meer informatie.
De avond begint om 20.00 uur.

Sinds september 2005 is dominee Nico van Tellingen verbonden aan de kerkelijke gemeente in de Kruiskerk van Woerden. Op zondag 19 juni neemt hij afscheid van zijn gemeente en gaat hij met emeritaat.
In een feestelijke dienst zal hij voor de laatste keer als predikant voorgaan. Aansluitend zullen dan ook de officiële handelingen plaatsvinden die horen bij zo’n afscheid. De dienst begint om 10.30 uur.

 

Op 19 juni wordt in de Petruskerk een cantatedienst gehouden en deze begint om 18.30 uur.Voor deze cantatedienst komt de muziek voor het overgrote deel uit Engeland, van bekende en minder bekende componisten. Het avondlied, waar de dienst mee begint, is een ingetogen,lied op een gedicht van Thomas Lynch: Hoe kalm valt weer de avond..
Na de eerste Schriftlezing volgt een prachtige lofzang. Het is een afwisseling tussen gregoriaanse eenstemmigheid en 3-stemmige chant (meerdere woorden op dezelfde toon).
Na de tweede lezing klinkt de Lofzang van Simeon van F. Mendelssohn Het projectkoor wordt begeleid door organist Marnix v. d. Ploeg. De dienst wordt geleid door ds. Schouten.

Op zaterdag 18 juni bent u van harte welkom bij het concert van het “Bach en Mozartfestival” in de Petruskerk. Het wordt een afwisselend concert door diverse musici op piano en orgel. Medewerking wordt verleend door sopraan Geertje van Wijngaarden. Op het programma staan werken van Bach, Händel, Chopin en Schubert. Er wordt voor koffie en thee gezorgd. De toegang is gratis, er is wel een collecte ter bestrijding van de onkosten. Het concert begint om 20.00 uur. Het programma kunt u enkele dagen voor het concert vinden op http://www.advanpelt.nl

Maandag is het eindelijk zover, u heeft al verschillende keren gehoord over de Singelloop in Woerden. Dit jaar  organiseert de atletiekvereniging Clytoneus de loop voor de 39 ste keer. Een groep van ongeveer 40 mensen lopen mee onder de vlag van Protestante Kerk Woerden. Deze lopers hebben hoofdzakelijk als doel de mensen te laten zien dat geloven niet alleen stil zitten is in de kerk en voor zondag. Geloven is een levensstijl die vaak niet veel verschilt met het gewone leven, ook zij gaan uit, genieten en sporten. Als u ze wilt aanmoedigen - en alle andere sporters natuurlijk - dan kan dat vanaf 19.15 uur bij het Kalsbeekcollege aan de van Kempensingel, dan vertrekken eerst de basisschooljeugd.
Om ongeveer 20.00 uur gaan de PKN lopers van start. Ze zijn te herkennen  aan de witte T-shirt met op de rug de tekst;  GELOOF – HOOP- LIEFDE.

Op zaterdag 11 juni organiseert de Rabobank de Rabo Fietstocht. Door te fietsen kan geld worden opgehaald voor goede doelen, onder andere voor World Servants Woerden!

Als u 12 kilometer fietst, levert dit een bedrag op van € 5, fietst u 30 kilometer € 10, en fietst u zelfs 100 kilometer€ 25! Het startnummer van World Servants Woerden is: 41 (Let op: dit nummer moet bij het begin-/eindpunt worden gemeld.)

Voor meer info zie : www.rabobank.nl/particulier…/lokalebanken/…/rabo_fietstocht/  of stuur een mailtje naar worldservantswoerden@gmail.com

Het is een tijd geleden dat de vorige musical is uitgevoerd. In 2017 wil men opnieuw een musical op de planken zetten. Er zijn niet alleen acteurs nodig, maar ook alles eromheen. Al jullie talenten kunnen ingezet worden, van decorbouw tot kleding maken. Van geluidsman tot toneelknecht.

Op 23 juni 2016 is er een informatieavond in de Opstandingskerk. Aanvang 20.00 uur. Heb je zin om mee te doen of twijfel je nog en wil je meer informatie, kom dan langs en wij zullen je vast enthousiast maken.

Als je die avond verhinderd bent maar toch graag mee wilt doen, stuur dan een mail naar: >pknmusical.woerden@gmail.com

Zaterdagavond 4 juni is er een om 20.00 uur Sing Inn in de hervormde Kerk van Zegveld. Aan deze avond werken mee het Chr. Jongerenkoor “Pro Deo”uit Zegveld en het Chr. Gem Koor “Chaverim” uit Woerden.
Op deze avond kunt u meezingen met de verzoeken uit de liedbundel Op Toonhoogte. De toegangsprijs bedraagt €1.00 en de kerk is open vanaf 19.30 uur. Om de kosten te dekken wordt er een collecte gehouden.