Komende uitzendingen SOKW

Dichtbij de vluchtelingen op Lesbos....
Datum: zat, 2016-06-04
Gast: Hester Roos
Presentator: Elly van Iersel

Belijdenis doen
Datum: zat, 2016-05-28
Gast: Henk Tolsma en Bram Steenbrink
Presentator: Theo den Braber

Het Luisterboek: Petrus en Cornelius
Datum: zat, 2016-05-28
Presentator: Marian Vink

Ds. Marianne Paas, Magda van Dijk-Rijneke en Willem Hesseling
Datum: zat, 2016-05-21
Gast: Over het Feest van de Geest
Presentator: Hans Slooijer

Het Luisterboek: Stefanus
Datum: zat, 2016-05-21
Presentator: Astrid ‘t Hart

Het Luisterboek: de heilige geest komt!
Datum: zat, 2016-05-14
Presentator: José van Geutselaar

Het Feest van de Geest
Datum: zat, 2016-05-14
Gast: Astrid 't Hart en Alyke Evers
Presentator: Elly van Iersel

Het Feest van de Geest
Datum: zat, 2016-04-30
Gast: Johanna Schillling
Presentator: Theo den Braber

Het Luisterboek: de hemelvaart
Datum: zat, 2016-04-30
Presentator: Miriam van de Berg

Het Luisterboek: Het dochtertje van Jairus
Datum: zat, 2016-04-23
Presentator: José van Geutselaar

Kerknieuws Woerden

Wat gebeurt er allemaal in kerkelijk Woerden? U kunt het hier lezen!

Op 19 juni wordt in de Petruskerk een cantatedienst gehouden en deze begint om 18.30 uur.Voor deze cantatedienst komt de muziek voor het overgrote deel uit Engeland, van bekende en minder bekende componisten. Het avondlied, waar de dienst mee begint, is een ingetogen,lied op een gedicht van Thomas Lynch: Hoe kalm valt weer de avond..
Na de eerste Schriftlezing volgt een prachtige lofzang. Het is een afwisseling tussen gregoriaanse eenstemmigheid en 3-stemmige chant (meerdere woorden op dezelfde toon).
Na de tweede lezing klinkt de Lofzang van Simeon van F. Mendelssohn Het projectkoor wordt begeleid door organist Marnix v. d. Ploeg. De dienst wordt geleid door ds. Schouten.

Op zaterdag 18 juni bent u van harte welkom bij het concert van het “Bach en Mozartfestival” in de Petruskerk. Het wordt een afwisselend concert door diverse musici op piano en orgel. Medewerking wordt verleend door sopraan Geertje van Wijngaarden. Op het programma staan werken van Bach, Händel, Chopin en Schubert. Er wordt voor koffie en thee gezorgd. De toegang is gratis, er is wel een collecte ter bestrijding van de onkosten. Het concert begint om 20.00 uur. Het programma kunt u enkele dagen voor het concert vinden op http://www.advanpelt.nl

Maandag is het eindelijk zover, u heeft al verschillende keren gehoord over de Singelloop in Woerden. Dit jaar  organiseert de atletiekvereniging Clytoneus de loop voor de 39 ste keer. Een groep van ongeveer 40 mensen lopen mee onder de vlag van Protestante Kerk Woerden. Deze lopers hebben hoofdzakelijk als doel de mensen te laten zien dat geloven niet alleen stil zitten is in de kerk en voor zondag. Geloven is een levensstijl die vaak niet veel verschilt met het gewone leven, ook zij gaan uit, genieten en sporten. Als u ze wilt aanmoedigen - en alle andere sporters natuurlijk - dan kan dat vanaf 19.15 uur bij het Kalsbeekcollege aan de van Kempensingel, dan vertrekken eerst de basisschooljeugd.
Om ongeveer 20.00 uur gaan de PKN lopers van start. Ze zijn te herkennen  aan de witte T-shirt met op de rug de tekst;  GELOOF – HOOP- LIEFDE.

Op zaterdag 11 juni organiseert de Rabobank de Rabo Fietstocht. Door te fietsen kan geld worden opgehaald voor goede doelen, onder andere voor World Servants Woerden!

Als u 12 kilometer fietst, levert dit een bedrag op van € 5, fietst u 30 kilometer € 10, en fietst u zelfs 100 kilometer€ 25! Het startnummer van World Servants Woerden is: 41 (Let op: dit nummer moet bij het begin-/eindpunt worden gemeld.)

Voor meer info zie : www.rabobank.nl/particulier…/lokalebanken/…/rabo_fietstocht/  of stuur een mailtje naar worldservantswoerden@gmail.com

Het is een tijd geleden dat de vorige musical is uitgevoerd. In 2017 wil men opnieuw een musical op de planken zetten. Er zijn niet alleen acteurs nodig, maar ook alles eromheen. Al jullie talenten kunnen ingezet worden, van decorbouw tot kleding maken. Van geluidsman tot toneelknecht.

Op 23 juni 2016 is er een informatieavond in de Opstandingskerk. Aanvang 20.00 uur. Heb je zin om mee te doen of twijfel je nog en wil je meer informatie, kom dan langs en wij zullen je vast enthousiast maken.

Als je die avond verhinderd bent maar toch graag mee wilt doen, stuur dan een mail naar: >pknmusical.woerden@gmail.com

Zaterdagavond 4 juni is er een om 20.00 uur Sing Inn in de hervormde Kerk van Zegveld. Aan deze avond werken mee het Chr. Jongerenkoor “Pro Deo”uit Zegveld en het Chr. Gem Koor “Chaverim” uit Woerden.
Op deze avond kunt u meezingen met de verzoeken uit de liedbundel Op Toonhoogte. De toegangsprijs bedraagt €1.00 en de kerk is open vanaf 19.30 uur. Om de kosten te dekken wordt er een collecte gehouden.

Twee weken geleden hebben we het pinksterfeest gevierd. Er wordt verteld dat er toen vlammen van vuur op de hoofden te zien waren. De angst verdween, ze gingen naar buiten en vertelde over Jezus. Iedereen mocht het toen horen in zijn eigen taal. Wat moet dat geweldig zijn geweest om daar bij te zijn!
Nog steeds brandt dat vuur van die dag en wordt het door verteld, Via de media, in de kerk en in een persoonlijk gesprek. Ook op “stille” wijze wordt dit gedaan: een hanger als kruisje, en sticker met het ichtusteken of met T-shirts met de tekst Geloof - Hoop – Liefde.
Dat laatste dragen de PKN lopers op 13 juni met de Singelloop. U kunt 3 - 6.5 -10 km lopen, dus 1, 2  of 3 rondjes. Zo kunnen we ook het vuur van Pinksteren doorgeven aan toeschouwers en medelopers.

Opgeven bij Henk de Valk email: h.devalk@kpnplanet.nl

Op donderdag 26 mei is het Zin in film avond in de Parochiezaal van de Bonaventuraparochie aan de Rijnstraat. Op deze avond is de film een Nederlandse drama uit 2015, Publieke werken. Een vioolbouwer, Vedder, moet het veld ruimen als zijn huisje, gelegen tegenover het net opgeleverde Centraal Station van Amsterdam, moet wijken voor het geplande Victoria Hotel. Zijn neef, apotheker te Hoogeveen, heeft zich door ongeoorloofd medisch handelen in de nesten gewerkt en zoekt een uitweg, voor zichzelf en zijn vrouw maar ook voor een groep arme turfstekers die hij een toekomst in Amerika belooft. Bevlogen - of is het hoogmoed? - beramen
de twee een plan om het onderste uit de kan te halen. Met tragische gevolgen.
De avond begint om 19.30 en de kosten bedragen €5.00..Wegens grote belangstelling VOORAF AANMELDEN: zininfilm@gmail.com of bij parochiesecretariaat 0348-203 012.
.

Op de tweede zondag na Pinksteren staat het onderwerp “De Geest geeft inspiratie” centraal in het komende Uur van Lofprijzing. Vanuit Handelingen zal Arjan Bouman hierover tekst en uitleg geven.
Eén van de liederen die gezongen wordt is: Opwekking 439 “Machtig is de naam van God”. In deze dienst is de muzikaal begeleiding van  het Combo JOY en de organist Jan Westhoff. Zoals altijd is er veel ruimte voor de in te brengen gebeden en de mogelijkheid tot een gesprek. U bent welkom op zondag 29 mei om 18.30 uur in de Kruiskerk.

De tweede vesper van dit jaar is op zondag Trinitatis. Psalm voor deze zondag is psalm 29. Deze zondag heeft veel grote  componisten geïnspireerd. Mozart schreef speciaal voor deze zondag zijn beroemde mis in C. Ook Johann Sebastiaan Bach schreef meerdere cantates voor deze zondag waaronder ook cantate 129: “Gelobet sei den Herrn, mein Gott”, waaruit de vesperzanggroep in deze viering het slotkoraal zingt. Van de 18e eeuwse Engelse componist Samuel Webbe is het openingslied, eveneens geschreven voor deze zondag. Ook het nieuwe Liedboek levert een aantal verrassende liederen voor deze zondag.
Ieder is weer van harte uitgenodigd om met elkaar in muziek en stilte dit moment van bezinning mee te beleven. De avond wordt gehouden in de Opstandingskerk en begint om 18.30 uur.