Komende uitzendingen SOKW

Het Luisterboek - Jezus bij Pontius Pilatus
Datum: zat, 2013-03-23
Presentator: José van Geutselaar

Het Luisterboek: Het Laatste Avondmaal
Datum: zat, 2013-03-16

Leven in Roemenië
Datum: zat, 2013-03-16
Gast: Boukje en Arend Warmels
Presentator: Elly van Iersel

Wat de dominee op zijn hart heeft
Datum: zat, 2013-03-09
Gast: Ds. Evert Hoogerwerf
Presentator: Theo den Braber

40 jaar priester
Datum: zat, 2013-03-02
Gast: Tiny Tommassen
Presentator: Elly van Iersel

Het Luisterboek: Maria, Martha en Lazarus.
Datum: zat, 2013-03-02
Presentator: Miriam van de Berg

Kwintes - begeleid wonen in de wijk
Datum: zat, 2013-02-23
Gast: Pieter Visser
Presentator: José van Geutselaar

Het Luisterboek - Jezus en het Pascha
Datum: zat, 2013-02-23
Presentator: Astrid ‘t Hart

Het Luisterboek - De verloren zoon
Datum: zat, 2013-02-16
Presentator: José van Geutselaar

Het jongerenwerk in Woerden
Datum: zat, 2013-02-16
Gast: Michiel Koekoek
Presentator: Hans Slooijer

Kerknieuws Woerden

Wat gebeurt er allemaal in kerkelijk Woerden? U kunt het hier lezen!

Op zaterdag 31 mei klinkt muziek van de Fransman Yves Castagnet, verbonden aan de Notre Dame te Parijs. Hij heeft een muziekstuk geschreven in de franse traditie van Messes Solomnelles dat gebaseerd is op thema's uit het gregoriaanse Salve Regina. 
Tijdens het concert worden ook een werk van francis Poulenc uitgevoerd, litanies de Vierge Noire, gebaseerd op een bezoek aan een kapelletje waarin een Zwarte madonna staat. 
Op slechts 4 plaatsen in Nederland wordt het concert gegeven waaronder Woerden. De orgels worden bespeeld door Hayo Boerema en Geerten Liefting.

Zie voor verdere informatie http://www.ribattuta.nl

Vertegenwoordigers van verschillende kerken hebben een kerkcafé opgericht. Elke eerste zondag van de maand is er kerkcafé van 15.00 tot 17.00 uur in de ontmoetingsruimte van de Opstandingskerk, Wilhelminaweg 8 in Woerden. Het biedt gelegenheid om mensen te ontmoeten in een ongedwongen sfeer. Kerkcafé Woerden is een kerkelijke activiteit. Iedereen is welkom. Aan het einde van de middag is er voor wie het wil een kort gebedsmoment in de kerk.

Kerkcafé betekent gezelligheid en saamhorigheid. De entree is gratis. Er is uiteraard koffie, thee, frisdrank en diverse koeken, alles verkrijgbaar tegen een lage prijs.

Voor het kerkcafé zoeken wij vrijwilligers/sters. Per middag hebben we twee of drie personen nodig die zich als gastvrouw of gastheer willen inzetten. U kunt zich aanmelden via email of telefonisch (zie onder).

Contact Werkgroep:
Leon Everts, diaken Parochie Pax Christi (Bonaventurakerk),
Edwin Gordijn, Lutherse Gemeente Woerden
Berendien Kreuger, Gereformeerde kerk
Geri Manschot, Gereformeerde kerk
Elise Alkema, Hervormde gemeente

Voor vragen, aanmelding of opmerkingen kunt u terecht bij kerkcafewoerden@gmail.com of telefonisch 0348-412817 (Noot: Alleen tijdens kantooruren op dinsdag, donderdag en vrijdag).

Op 9 mei zal het orgel van de Petruskerk te Woerden, na een periode van onderhoud, schoonmaak en stemming door de firma Van Vulpen, voor het eerst weer te beluisteren zijn tijdens een orgelconcert.
Concertgever is Herman van Vliet, oud-organist van de Petruskerk. Hij heeft een afwisselend programma samengesteld, met onder meer werken van Bach, Mendelssohn en Zwart. Het concert wordt besloten met een koraalfinale. Het concert begint om 20.00 uur.
Voor meer informatie kijk op http://www.advanpelt.nl

Misschien ten overvloede maar...toch willen wij u er op attent maken dat de kerken in Woerden en de omliggende gemeenten u van harte uitnodigen om komende zondag het Paasfeest mee te vieren!
Met Pasen staan we stil bij het begin van een nieuw Begin. Voor een Christen is dit nieuw Begin de opstanding van Jezus Christus.
In de kranten en kerkbladen vindt u de tijdstippen waarop u welkom bent om dat feest mee te vieren.

Een lied dat bij Pasen hoort is "U zij de glorie" en dit willen wij u graag meegeven:

U zij de glorie, opgestane Heer,
U zij de victorie nu en immer meer.
Uit een blinkend stromen daalde d'engel af,
heeft de steen genomen van 't verwonnen graf.
U zij de glorie, opgestane Heer,
U zij de victorie, nu en immer meer.

Zondag 13 april is het Palmzondag, de laatste zondag voor Pasen, op deze dag denken we aan de intocht in Jeruzalem. Dit wordt verteld over die dag:
 

Een ezel ben ik en zal ik altijd blijven, maar
wat vanmorgen gebeurde zal ik niet gauw vergeten:
een heel zachte en lieve man heb ik gedragen naar
de stad die hem ontving vol vreugde.
 
Er werd geroepen: “Hosanna, Hij komt in de naam
van de Allerhoogste, Hij zal zijn volk bevrijden”.
Er werden klederen op de weg uitgespreid en palmen.
Zelfs kinderen juichten en riepen Hem toe.
 
Nu is weer alles stil en ik voel dat er drama’s
zullen volgen, want zoiets kan toch niet!
Hij is geen koning als al die andere koningen;
Hij heeft geen leger en geen macht!
 
Je zult het zien: heel gauw komt nu een zwarte nacht,
al zijn er nog de palmen die de straten sieren.
Een ezel ben ik, maar dit weet ik zeker:
heel gauw gaan wij nu Pasen vieren.

Komende week gaan we de stille week in, op maandag, dinsdag en woensdag worden er vespers gehouden in de Lutherse Kerk. De predikanten van de Hervormde en gereformeerde Kerk doen hieraan mee. Elke avond zullen er twee predikanten medewerking verlenen volgens een vaste orde van dienst. De vespers vangen aan om 19.30 uur en duren tot ongeveer 20.00 uur.

Zaterdag 19 april kunt u struinen langs de Wiericke, een wandeltocht van ongeveer twee uur onder leiding van Jan van Esschoten.
Dhr. van Esschoten is geboren en getogen aan de Wiericke en betrokken bij onder andere de werkgroep Weidevogels van Driebruggen. 
Tijdens deze wandeling zullen veel geheimen van dit poldergebeid uit de doeken worden gedaan. Maximaal aantal deelnemers voor deze tocht is 20 mensen. Verzamelen is op het parkeerplaats naast de Maranathakerk om 12.00 uur.  Via http://www.kerkplein.nl kunt u zich opgeven voor de wandeling.

Op 17 april zal een Passie-Passieconcert plaatsvinden in de  Grote Kerk van Oudewater. Chr. Mannenkoor Con Forza uit Woerden o.l.v. Bert Moll en Jong Gemengd Koor Immanuel uit Urk o.l.v. Harm Hoeve verlenen hun medewerking aan deze avond. Beide koren worden op het orgel begeleid door André de Jager.
De avond zal in het teken staan van het lijden en sterven én van de opstanding van Jezus Christus. De koren zullen – ieder afzonderlijk - uit hun repertoire bekende en minder bekende Passie- en Paasliederen zingen. Naast koorzang is er in dit concert ook ruimte voor samenzang. Aanvang van het concert is om 20.00 uur. Toegangskaarten à € 12,50. Kinderen t/m 12 jaar € 5,- Kaarten in de voorverkoop € 10.-
Kaarten zijn verkrijgbaar in:

  • Woerden, Chr. Boekhandel De Hoeksteen, Havenstraat 17, tel: 0348-421933
  • Oudewater, De Bijbelshop, Peperstraat 1A, tel: 0348-561897
  • Waarder, Dhr. M. de Bruijn, tel: 0348-502531
  • Gouda, Boekhandel R. Smit B.V., Korte Tiendeweg 19, tel: 0182-516613
  • Webshop@conforza-mannenkoor.nl

Woensdag 16 april wordt er een Mannenavond gehouden, op deze laatste avond zal de spreker André Rouvoet zijn; hij is voorzitter van Zorgverzekeraars Nederland en van de Stichting Present.
Op het gebied van zorg verandert er de komende jaren veel in Nederland. Decentralisaties zorgen er voor dat gemeenten veel meer taken op hun bordje krijgen. Zijn de gemeenten daar wel op voorbereid?
En mensen die zorg nodig hebben moeten meer beroep doen op hun eigen sociale omgeving. Wat betekent dat voor de zorg van de toekomst en voor ons zelf?
De avond start om 20:00 uur en wordt gehouden in Het Baken, Beneluxlaan 3 te Woerden.

Woensdag 16 april worden er zowel in het Baken als in de Maranathakerk kindermiddag gehouden. De middag in de Maranathakerk wordt het verhaal verteld van Jezus die over het water loopt. Kan dit? Dat moeten jullie gaan horen op deze middag. Er wordt geknutseld op deze middag en dat heeft te maken met dat Jezus je veilig vast houdt.
In het Baken gaat het over de Verlamde man die weer kan gaan lopen. Ook een spannend verhaal, en kan dit dan wel? En naast een knutselwerkje, komt ook Professor Boem langs. 
Op beide feesten zijn jullie welkom, de middag begint om 14.00 uur en duurt tot ongeveer 15.30 uur.