Komende uitzendingen SOKW

de nieuwe uitgave Geloof & Cultuur
Datum: zat, 2012-07-21
Gast: Aart Sliedrecht
Presentator: Theo den Braber

Rome reis
Datum: zat, 2012-07-14
Gast: Chris van Wijck en Jaap Noort
Presentator: Theo den Braber

De zorgboerderij Philadelphia
Datum: zat, 2012-07-07
Gast: Diny Schutmaat
Presentator: Elly van Iersel

Open Petruskerk
Datum: zat, 2012-06-30
Gast: Ton Straver
Presentator: Theo den Braber

Plaatselijk Beraad van Kerken
Datum: zat, 2012-06-23
Gast: Victor Lasthuis
Presentator: Theo den Braber

Het dovenpastoraat, in kort bestek
Datum: zat, 2012-06-16
Gast: Ankie van den Heuvel-Tilma
Presentator: Elly van Iersel

Godsdienstonderwijs op openbare scholen door Hilda den Bleker
Datum: zat, 2012-06-09
Gast: Hilda den Bleker
Presentator: Elly van Iersel

De activiteiten van "Welzijn van ouderen"
Datum: zat, 2012-06-02
Gast: Liesbeth Beusekom
Presentator: Theo den Braber

Gewijzigde programmering: World Servants in Ghana
Datum: zat, 2012-05-26
Gast: Evert van Uffelen
Presentator: Theo den Braber

De musical "Rijk"
Datum: zat, 2012-05-12
Gast: Rob Wielinga
Presentator: Theo den Braber

Kerknieuws Woerden

Wat gebeurt er allemaal in kerkelijk Woerden? U kunt het hier lezen!

Op zaterdag 15 maart kunt u  meewandelen langs de paleizen van Den Haag. Onder leiding van Peter van Ruijven kunt u deze wandeling maken. Het is noodzakelijk dat u zich van tevoren aanmeldt. Verzamelen is op het station van Woerden om 13.10 uur Kosten: € 12,50 + reiskosten.
Aanmelden  bij de werkgroep Geloof en Cultuur, zie voor meer informatie: www.kerkpleinwoerden.nl

Ds. Pieter Masmeijer (emeritus predikant) geeft een inleidende cursus over ICONEN in de Oosters Orthodoxe Kerken (Grieks,Slavisch) en de kloosters van de Monnikenberg ATHOS te Griekenland, met Orthodoxe kerkmuziek.
Deze cursus wordt over drie middagen en avonden gehouden; de eerste is op 11 maart. ’s Middag bent u van 14.30 uur welkom en ’s avonds vanaf 20.00 uur. In de De Tuinkamer, Milandweg 30, Zegveld..

In de veertigdagentijd worden door de Plaatselijke Raad van Kerken de avondgebeden of vespers gehouden. Deze zijn iedere vrijdagavond in de Evangelisch Lutherse kerk. Het aanvangstijd is 19.30 uur, deze vespers duren ongeveer een half uur. De diensten zijn op vrijdag 7, 14, 21 en 28 maart en op 4 en 11 april.

 

Op maandag 17 maart  wil de werkgroep Geloof en Cultuur samen naar de film in het Annex-theater in Woerden gaan. Om 19.30 uur begint speciaal de vertoning van de film “Long walk to freedom”, gebaseerd op de autobiografie van Nelson Mandela. De film schetst een eerlijk portret van Mandela: de jonge man met een voorkeur voor boksen, snelle auto’s en mooie vrouwen, maar ook de getalenteerde advocaat en vrijheidsstrijder die wapengeweld niet schuwde.
U ziet hem als gevangene en als president en vader van Zuid-Afrika. Je kunt je aanmelden voor deze filmavond via www.kerkpleinwoerden.nl
Aanmelden is noodzakelijk (vol is vol!) en kan tot 10 maart.

 “Hoe geef je als Christen inhoud aan politiek?” Op woensdagavond 26 februari 2014 wordt er speciaal voor mannen een avond gehouden in het Baken. Voor deze vijfde bijeenkomst zijn alle plaatselijke politieke partijen uitgenodigd die meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen op 19 maart 2014. Elke partij is gevraagd een lokale politicus af te vaardigen om met elkaar en met de aanwezige mannen in debat te gaan. Thema van de avond is: Hoe geef je als politicus vorm en inhoud aan je Christelijk geloof als inspiratiebron en wat drijft je om mee te doen aan de gemeenteraadsverkiezingen?
Zij zullen vertellen over hun succes en tegenslag, passie en trauma, flow en depressie.  De aanwezigen gaan daarna met hen in discussie. Deelname aan de
avond is kosteloos en voor mannen van alle leeftijden. De avond start om 20.00
uur en wordt gehouden in Het Baken,

Woensdag 26 februari is het thema van de vrouwenochtend "Vrouwen in de Bijbel". Op deze dag staat Lydia, de purperverkoopster centraal. Lydia, een gastvrije zakenvrouw die zich bezighield met de verkoop van stoffen.
Corine Vreugdenhil zal ons het leven van Lydia proberen te schetsen. Met name wat de ontmoeting met Paulus voor Lydia moet hebben betekend en wat deze voor impact moet hebben gehad op haar leven en dat van haar huisgenoten. De ochtend wordt gehouden in de Maranathakerk, en is van 09.30 tot 11.30 uur. Er is kinderoppas aanwezig.

Het Uur van de Lofprijzing zal op zondag 23 februari worden gehouden in de Kruiskerk.
Het jongerencombo Faith en organist Jan Westerhoff zullen hun medewerking verlenen. Amanda Muis uit Zegveld zal het thema Liefde uitlichten. 
De dienst begint om 18.30 uur.

Marinus van de Berg, pastor en schrijver, komt op dinsdag 4 februari naar de Opstandingskerk aan de Wilhelminaweg.  Vanuit zijn lange praktijkervaring in een hospice in Rotterdam heeft hij vele boeken over verlies en rouw geschreven. 
Op deze avond wordt gesproken over hoe kunnen wij onze naaste nabij blijven in de laatste levensdagen?. Kunnen we daarbij trouw blijven aan de andere en aan onszelf? Van den berg neemt ons mee in zijn voordracht.
De avond begint om 20.00 uur en er wordt op deze avond een collecte gehouden.

Pastor Annemieke de Jong van Campen wil op de laatste vrijdagavond van de maand een meditatieavond houden in de Bonaventurakerk. Op deze avond wordt er stil gestaan bij een Bijbelgedeelte, waarna met een geleide meditatie de verhalen in uw verbeelding tot leven wordt gebracht. Onszelf in het verhaal plaatsen en zo proberen het duidelijk te maken in ons huidige leven, dat is het doel. 
U wordt geïnspireerd op deze manier door de spiritualiteit van Ignatius van Loyola, de stichter van de Jezuïetenorde. De eerste avond wordt gehouden op vrijdag 31 januari en begint om 20.00 uur. Graag tevoren aanmelden bij secr@parochiepaxchristi.nl.

Op woensdag 29 januari begint de Youth Alpha cursus met een feestelijke startavond. De cursus is bedoeld voor tieners tussen de 15 en 18 jaar. Op deze avond wordt er getoond wat deze cursus inhoudt. Zo kun je kijken of je de weken erna ook wilt ontdekken wat het Cristelijk geloof is en waarom het relevant is voor jouw leven. 
Daarnaast is er op die woensdagavonden ook tijd voor ontmoeting en gezelligheid. De avond start om 19.00 uur met een gezamenlijk maaltijd in het Arendsnest aan de Wilhelminaweg.
Aanmelden kan door een mail te sturen naar jeugdwerker@jongwoerden.nl. Voor meer info: www.jongwoerden.nl/youthalpha.

Vindt u het jammer dat u niet kan deelnemen aan de avonden dan is er altijd nog een mogelijkheid om te koken voor deze jongeren! Voor 12 woensdagen wordt er gezocht naar mensen die dit willen doen. Het enige wat gevraagd wordt is een flinke voedzame maaltijd. Voor opgave van de maaltijd kunt u terecht bij de mailadressen davanvliet@hotmail.nl of bij gschouten@solocon.nl