Komende uitzendingen SOKW

De Roemeniemarkt
Datum: zat, 2012-09-15
Gast: de commissie Roemeniemarkt
Presentator: Theo den Braber

Cantor zijn in de Lutherse kerk
Datum: zat, 2012-09-08
Gast: Jeroen de Haan
Presentator: Elly van Iersel

World Servants in actie
Datum: zat, 2012-09-01
Gast: Carolien Lubberhuizen en Peter Verweij
Presentator: Theo den Braber

De septembermarkt van het Schilderskwartier
Datum: zat, 2012-08-25
Gast: Rineke Kloet & Mieneke van Varik
Presentator: Theo den Braber

De nieuwe Buurtzorg in Woerden
Datum: zat, 2012-08-18
Gast: Sjanie van Oosterom
Presentator: Elly van Iersel

SYNERGOS - waar staat dat voor?
Datum: zat, 2012-08-11
Gast: Nelleke Donselaar
Presentator: Elly van Iersel

Over het belang van Stilheid
Datum: zat, 2012-08-04
Gast: Nico van Tellingen
Presentator: Theo den Braber

de nieuwe uitgave Geloof & Cultuur
Datum: zat, 2012-07-21
Gast: Aart Sliedrecht
Presentator: Theo den Braber

Rome reis
Datum: zat, 2012-07-14
Gast: Chris van Wijck en Jaap Noort
Presentator: Theo den Braber

De zorgboerderij Philadelphia
Datum: zat, 2012-07-07
Gast: Diny Schutmaat
Presentator: Elly van Iersel

In verband met onderhoud en upgrade van de site worden momenteel geen nieuwe uitzendingen geplaatst.

Kerknieuws Woerden

Wat gebeurt er allemaal in kerkelijk Woerden? U kunt het hier lezen!

In de veertigdagentijd worden door de Plaatselijke Raad van Kerken de avondgebeden of vespers gehouden. Deze zijn iedere vrijdagavond in de Evangelisch Lutherse kerk. Het aanvangstijd is 19.30 uur, deze vespers duren ongeveer een half uur. De diensten zijn op vrijdag 7, 14, 21 en 28 maart en op 4 en 11 april.

 

Op maandag 17 maart  wil de werkgroep Geloof en Cultuur samen naar de film in het Annex-theater in Woerden gaan. Om 19.30 uur begint speciaal de vertoning van de film “Long walk to freedom”, gebaseerd op de autobiografie van Nelson Mandela. De film schetst een eerlijk portret van Mandela: de jonge man met een voorkeur voor boksen, snelle auto’s en mooie vrouwen, maar ook de getalenteerde advocaat en vrijheidsstrijder die wapengeweld niet schuwde.
U ziet hem als gevangene en als president en vader van Zuid-Afrika. Je kunt je aanmelden voor deze filmavond via www.kerkpleinwoerden.nl
Aanmelden is noodzakelijk (vol is vol!) en kan tot 10 maart.

 “Hoe geef je als Christen inhoud aan politiek?” Op woensdagavond 26 februari 2014 wordt er speciaal voor mannen een avond gehouden in het Baken. Voor deze vijfde bijeenkomst zijn alle plaatselijke politieke partijen uitgenodigd die meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen op 19 maart 2014. Elke partij is gevraagd een lokale politicus af te vaardigen om met elkaar en met de aanwezige mannen in debat te gaan. Thema van de avond is: Hoe geef je als politicus vorm en inhoud aan je Christelijk geloof als inspiratiebron en wat drijft je om mee te doen aan de gemeenteraadsverkiezingen?
Zij zullen vertellen over hun succes en tegenslag, passie en trauma, flow en depressie.  De aanwezigen gaan daarna met hen in discussie. Deelname aan de
avond is kosteloos en voor mannen van alle leeftijden. De avond start om 20.00
uur en wordt gehouden in Het Baken,

Woensdag 26 februari is het thema van de vrouwenochtend "Vrouwen in de Bijbel". Op deze dag staat Lydia, de purperverkoopster centraal. Lydia, een gastvrije zakenvrouw die zich bezighield met de verkoop van stoffen.
Corine Vreugdenhil zal ons het leven van Lydia proberen te schetsen. Met name wat de ontmoeting met Paulus voor Lydia moet hebben betekend en wat deze voor impact moet hebben gehad op haar leven en dat van haar huisgenoten. De ochtend wordt gehouden in de Maranathakerk, en is van 09.30 tot 11.30 uur. Er is kinderoppas aanwezig.

Het Uur van de Lofprijzing zal op zondag 23 februari worden gehouden in de Kruiskerk.
Het jongerencombo Faith en organist Jan Westerhoff zullen hun medewerking verlenen. Amanda Muis uit Zegveld zal het thema Liefde uitlichten. 
De dienst begint om 18.30 uur.

Marinus van de Berg, pastor en schrijver, komt op dinsdag 4 februari naar de Opstandingskerk aan de Wilhelminaweg.  Vanuit zijn lange praktijkervaring in een hospice in Rotterdam heeft hij vele boeken over verlies en rouw geschreven. 
Op deze avond wordt gesproken over hoe kunnen wij onze naaste nabij blijven in de laatste levensdagen?. Kunnen we daarbij trouw blijven aan de andere en aan onszelf? Van den berg neemt ons mee in zijn voordracht.
De avond begint om 20.00 uur en er wordt op deze avond een collecte gehouden.

Pastor Annemieke de Jong van Campen wil op de laatste vrijdagavond van de maand een meditatieavond houden in de Bonaventurakerk. Op deze avond wordt er stil gestaan bij een Bijbelgedeelte, waarna met een geleide meditatie de verhalen in uw verbeelding tot leven wordt gebracht. Onszelf in het verhaal plaatsen en zo proberen het duidelijk te maken in ons huidige leven, dat is het doel. 
U wordt geïnspireerd op deze manier door de spiritualiteit van Ignatius van Loyola, de stichter van de Jezuïetenorde. De eerste avond wordt gehouden op vrijdag 31 januari en begint om 20.00 uur. Graag tevoren aanmelden bij secr@parochiepaxchristi.nl.

Op woensdag 29 januari begint de Youth Alpha cursus met een feestelijke startavond. De cursus is bedoeld voor tieners tussen de 15 en 18 jaar. Op deze avond wordt er getoond wat deze cursus inhoudt. Zo kun je kijken of je de weken erna ook wilt ontdekken wat het Cristelijk geloof is en waarom het relevant is voor jouw leven. 
Daarnaast is er op die woensdagavonden ook tijd voor ontmoeting en gezelligheid. De avond start om 19.00 uur met een gezamenlijk maaltijd in het Arendsnest aan de Wilhelminaweg.
Aanmelden kan door een mail te sturen naar jeugdwerker@jongwoerden.nl. Voor meer info: www.jongwoerden.nl/youthalpha.

Vindt u het jammer dat u niet kan deelnemen aan de avonden dan is er altijd nog een mogelijkheid om te koken voor deze jongeren! Voor 12 woensdagen wordt er gezocht naar mensen die dit willen doen. Het enige wat gevraagd wordt is een flinke voedzame maaltijd. Voor opgave van de maaltijd kunt u terecht bij de mailadressen davanvliet@hotmail.nl of bij gschouten@solocon.nl

Het Christelijk Oratoriumkoor Woerden viert het 95 jarig lustrum met 2 concerten. Op 31 januari wordt in de HeligHart kerk in Maarssen het eerste concert gegeven, op 1 februari in de Petruskerk volgt het 2e concert.
De Nelsonmis van Haydn en het Requiem van Mozart worden uitgevoerd.
De entree is 22.50, in de voorverkoop kosten kaarten 20 euro.
Zie ook www.cowoerden.nl voor nadere informatie en adressen van de voorverkoop.

Op zondag 26 juni zal er een zindienst zijn in de Kruiskerk. Deze dienst wordt geleid door Ds. Van Tellingen en Michiel Koekoek.  To believe or not to believe, hierover wordt nagedacht.
Wilt u komen naar deze dienst is het verstandig om uw smartphone mee te nemen, want het wordt een interactieve belevenis!
De band D-vote zal de muziek verzorgen. U bent van harte welkom! Deze keer wordt de dienst in de Kruiskerk gehouden, om 10.30 uur.