Komende uitzendingen SOKW

SYNERGOS - waar staat dat voor?
Datum: zat, 2012-08-11
Gast: Nelleke Donselaar
Presentator: Elly van Iersel

Over het belang van Stilheid
Datum: zat, 2012-08-04
Gast: Nico van Tellingen
Presentator: Theo den Braber

de nieuwe uitgave Geloof & Cultuur
Datum: zat, 2012-07-21
Gast: Aart Sliedrecht
Presentator: Theo den Braber

Rome reis
Datum: zat, 2012-07-14
Gast: Chris van Wijck en Jaap Noort
Presentator: Theo den Braber

De zorgboerderij Philadelphia
Datum: zat, 2012-07-07
Gast: Diny Schutmaat
Presentator: Elly van Iersel

Open Petruskerk
Datum: zat, 2012-06-30
Gast: Ton Straver
Presentator: Theo den Braber

Plaatselijk Beraad van Kerken
Datum: zat, 2012-06-23
Gast: Victor Lasthuis
Presentator: Theo den Braber

Het dovenpastoraat, in kort bestek
Datum: zat, 2012-06-16
Gast: Ankie van den Heuvel-Tilma
Presentator: Elly van Iersel

Godsdienstonderwijs op openbare scholen door Hilda den Bleker
Datum: zat, 2012-06-09
Gast: Hilda den Bleker
Presentator: Elly van Iersel

De activiteiten van "Welzijn van ouderen"
Datum: zat, 2012-06-02
Gast: Liesbeth Beusekom
Presentator: Theo den Braber

In verband met onderhoud en upgrade van de site worden momenteel geen nieuwe uitzendingen geplaatst.

Kerknieuws Woerden

Wat gebeurt er allemaal in kerkelijk Woerden? U kunt het hier lezen!

Het Christelijk Oratoriumkoor Woerden viert het 95 jarig lustrum met 2 concerten. Op 31 januari wordt in de HeligHart kerk in Maarssen het eerste concert gegeven, op 1 februari in de Petruskerk volgt het 2e concert.
De Nelsonmis van Haydn en het Requiem van Mozart worden uitgevoerd.
De entree is 22.50, in de voorverkoop kosten kaarten 20 euro.
Zie ook www.cowoerden.nl voor nadere informatie en adressen van de voorverkoop.

Op zondag 26 juni zal er een zindienst zijn in de Kruiskerk. Deze dienst wordt geleid door Ds. Van Tellingen en Michiel Koekoek.  To believe or not to believe, hierover wordt nagedacht.
Wilt u komen naar deze dienst is het verstandig om uw smartphone mee te nemen, want het wordt een interactieve belevenis!
De band D-vote zal de muziek verzorgen. U bent van harte welkom! Deze keer wordt de dienst in de Kruiskerk gehouden, om 10.30 uur.

Leven door de Geest is het thema van het uur van Lofprijzing die gehouden wordt op zondag 26 januari in de Kruiskerk. Het Combo Miracles uit Montfoort zal muzikale medewerker verlenen.
Ds. Schouten, die de dienst leidt, zal stil staan bij Galaten 5 vers 22; de vruchten van de Geest. 
U bent van harte welkom om deze dienst bij te wonen, aanvang 18.30 uur..

De week van het Gebed valt dit jaar van 19 tot 26 januari. Thema dit jaar is; Is Christus dan verdeeld?
In de regio zullen speciale en ook oecumenisch diensten worden gehouden. Wij verwijzen u naar uw kerkblad voor plaats en tijden.

Op  donderdag 23 januari vindt in Het Baken de eerste workshop plaats rond het thema “Hij gelooft, zij niet!”. Er zijn vele relatie waar de een gelooft en de andere niet.
Deze avond is gericht om als stel met elkaar in gesprek te gaan over elkaars levensvisie. Deze eerste avond van twee zal worden in geleid door een niet gelovige partner. Ferdinand Verboom leidt de workshop. Aanvang 20.00

Ds. Gerrit Vreugdenhil hoopt op donderdag 23 januari in de Maranathakerk te spreken over hoe men in Bijbelse tijden omging met geesten en demonen. Hij vraagt zich ook af hoe de gelovige van vandaag om kan gaan met de kennis van de geestelijke wereld. Psalm 91 staat in zijn benadering centraal.
Aanvangstijd van deze avond: 20.00

Kinderen in Snel en Polanen en Molenvliet hebben op woensdag 22 januari  weer een kindermiddag.
Het verhaal van Nicodenus wordt verteld in het Baken, jullie zijn van harte  welkom de middag is  van 14.00 tot 15.30 uur.
In molenvliet in de Maranathakerk staat Abraham centraal, hij krijgt de opdracht om op reis te gaan. Ook hier zijn jullie welkom  van 14.00 tot 15.30 uur.

Op dinsdag 21 januari kunt u in samenwerking met de Werkgroep Oecumene Montfoort naar een film gaan kijken in het kerkgebouw De Rank. The Life of Pi is een inspirerend verhaal over overleven en de vraag naar de waarheid. Het kerkgebouw is open vanaf 19.00 uur, waar u eerst een kop koffie kan drinken en waarna om 19.30 uur de film begint. Bij de uitgang  kunt u een vrijwillige bijdrage geven.  

Maandag 20 januari wordt er gekeken naar de geschiedenis van het Christendom in het noorden en westen van Groot Brittannië. 
Ds. Brederoo-Reitsema vertelt over de spiritualiteit van het Keltisch Christendom. De avond wordt gehouden in de Opstandingskerk en begint om 20.00 uur

In de komende week vieren wij het Kerstfeest, veel activiteiten zijn er dan niet te noemen in kerkplein. Toch willen we iedereen uitnodigen een dienst bij te wonen in één van de vele kerkelijke gemeentes die Woerden rijk is.
Ook in de gemeentes rondom Woerden zijn er vele diensten op Kerstavond, en op de  eerste en tweede Kerstdag.
In de media vindt u de informatie van de diensten.