Komende uitzendingen SOKW

Verbouwing Opstandingskerk
Datum: zat, 2011-09-17
Presentator: Theo den Braber

Harry Potter, heksen en tovenaars
Datum: zat, 2011-09-10
Gast: Walter Kok
Presentator: Jeanette

De muziek van de kruiskerk
Datum: zat, 2011-09-03
Gast: Marnix van der Ploeg
Presentator: Theo den Braber

Van ochtendgebed naar het leiden van begrafenissen
Datum: zat, 2011-08-27
Gast: Joke Sneep
Presentator: Elly van Iersel

Harry Potter, heksen en tovenaars
Datum: zat, 2011-08-20
Gast: Walther Kok
Presentator: Jeanette

De Laatste Eer
Datum: zat, 2011-08-13
Gast: Gert van Vliet
Presentator: Wout

Over het verleden, het heden en de toekomst
Datum: zat, 2011-08-06
Gast: Nico van Tellingen
Presentator: Theo den Braber

Alles over Wout de Graaf
Datum: zat, 2011-07-30
Gast: Elly van Iersel
Presentator: Wout

Ik ben vrijwilliger, leef ik nu anders?
Datum: zat, 2011-07-16
Gast: Cees van Hoof
Presentator: Jeanette

Wim Poot praat met Charles over de psalmen
Datum: zat, 2011-07-09
Gast: Charles Lex

Kerknieuws Woerden

Wat gebeurt er allemaal in kerkelijk Woerden? U kunt het hier lezen!

Zondag 13 oktober om 18.30 uur wordt er in de Opstandingskerk een Vesper gehouden. Centraal in deze dienst staat Psalm 119.
Er wordt onder andere hymns en liederen uit het nieuwe liedboek gezongen. Iedereen is van harte welkom! De dienst begint om 18.30 uur.

In de grotten bij Qumran zijn eeuwenoude teksten uit de Bijbel gevonden. Deze teksten, beter bekend als de Dode Zeerollen zijn in Nederland, althans een klein gedeelte hiervan.
Over de vondsten hiervan wil Ds. Schouten op woensdag 9 oktober in de Maranathakerk vertellen. De vondsten gedaan in elf grotten tussen 1947 en 1956 betreffen bijna een complete Jesaja rol.

Onder andere het belang van deze teksten komen aan de orde. Op zaterdag 12 oktober gaat deze groep dan naar het Drents museum in Assen om meer over de rollen en die tijd te zien.
U bent van harte welkom om woensdag 9 oktober om 20.00 uur in de Maranathakerk.

 

Samen een boek lezen is dat een idee voor u?
Tiny Thomassen wil graag met anderen dit gaan doen:  Nadenken en stil staan bij het boek "God" van Lenoir.  

Het boek, dat dit jaar is verschenen, gaat op zoek naar vragen als: Als God bestaat, waarom is Hij dan onzichtbaar? 

Op woensdag 9 oktober is de eerste avond in  de parochiezaal aan de Rijnstraat in Woerden. De avond begint om 20.00 uur en deze avond is bedoeld voor praktische afspraken. De bedoeling is om vijf avonden hieraan te besteden.

WOERDEN - Op woensdag 4 september werd in de Petruskerk gevierd dat het interkerkelijk Morgengebed vijftien jaar bestaat. In september 1998 nam de toenmalige hervormde predikant van wijk West, ds. G. van Velsen, het initiatief om elke woensdag in de Petruskerk een korte dienst te houden onder de wisselende leiding van alle plaatselijke predikanten. Het idee sloeg aan.
Al vijftien jaar komen elke woensdagmorgen mensen uit vrijwel alle Woerdense kerken bij elkaar.
Het aantal bezoekers neemt nog steeds toe en de onderlinge band tussen bezoekers en voorgangers groeit. Velen maken gebruik van de mogelijkheid om na afloop in Het Centrum bij een kopje koffie na te praten en elkaar beter te leren kennen. Oecumene in de ware zin van het woord. Feestelijke momenten worden gevierd, verdriet en pijn worden gedeeld.
Het Morgengebed kent geen vakantie. De deuren van de Petruskerk gaan het hele jaar op woensdag om 08.40 uur open. De organisatoren van het Morgengebed, Joke Sneep, Atie de Koning, Wim Oudijk en Nel Appeldoorn, hopen nog lang mensen de gelegenheid te geven om God en elkaar te ontmoeten.
(uit de Woerdense Courant)

 

Op zondag 22 september is er een jeugddienst in de Maranathakerk.
Het thema van de dienst is ‘De hemel...’.  In deze dienst wordt er nagedacht over de vragen als: ‘Hoe kom ik in de hemel?’, ‘Hoe zal het in de hemel zijn?’ en ‘Is de hemel relevant voor ons leven nu?’.
Voor de dienst ben je welkom voor een kopje koffie en na de dienst praten we graag nog even met je door over het thema!
De dienst begint om 18.30uur en wordt geleid door Ds. Vreugdenhil.

Vorig jaar waren ze al in Woerden, het Mannenkoorensemble ORPHEUS uit de Oekraïne.
Op zaterdag 21 september zullen zij een concert geven in de Petruskerk.
Het repertoire is anders dan dat van de vorige keer: Joost Willemze, harpist en Dik Jan Warnaar op orgel en piano zullen op deze avond hun medewerking verlenen..

Om 19.30 uur begint de avond en de toegangsprijs bedraagt  €7.50. U kunt reserveren via de site woerdenhelpt@kpnmail.nl .

Kaarten zijn ook verkrijgbaar bij Boekhandel de Hoeksteen. Compaen en van Vliet en via de Roemeniéwinkel.

 

Op vrijdag 20 september is er om 15.00 uur een zanguur in de kapel van ’t Oude Landt. De leiding is in handen van mevrouw Riet de Jong-Bol, Piet van Rikxoort zal het orgel bespelen. Er worden bekende gezangen en psalmen gezongen. Na afloop is er gelegenheid voor een kop koffie of thee in de ontmoetingsruimte.

De World Servants groep maakt zich op voor een nieuw groep jongeren die volgende op reis willen. Op woensdagavond 18 september om 20.00 uur  wordt er een voorlichtingsavond gehouden in het Baken. Wat komt er kijken voor zo’n reis en welke actied zijn het best?
Zowel jongeren als volwassenen zijn van harte welkom op deze avond. Het zou fijn zijn al u van te voren even aangeeft of u komt, dit kan bij anneke.bosman@outlook.com of bel Annemarie Bergsma (422867) of Anneke Bosman (424887).

Robbert van Bodegraven zal op woensdag 18 september u meer vertellen of het werk van War Child.  De noodzaak van hulp aan oorlogskinderen en de methodieken die gebruikt worden. U zult op deze avond zelf meemaken hoe er met de kinderen wordt gewerkt. De avond die gehouden wordt in de Kruiskerk begint om 20.00 uur.

Op woensdag 18 september wordt er in de Kloosterkerk in Den Haag een lunchconcert gegeven. Onder leiding van Piet de Koning kunt u vanuit Woerden de trein van 10.58 uur nemen. Op deze dag kunt u behalve een concert van het kamermuziekensemble, een broodje eten en een bezoek brengen aan het Haags Historisch Museum. Het is gewenst dat u zich opgeeft via de werkgroep Geloof en cultuur.