Komende uitzendingen SOKW

De activiteiten in het Baken
Datum: zat, 2018-03-24
Gast: Bert Halm
Presentator: Elly van Iersel

Het Luisterboek: Jezus' sterven aan het kruis
Datum: zat, 2018-03-24
Presentator: Astrid ‘t Hart

Over Kerkklanken
Datum: zat, 2018-03-17
Gast: Annemiek van leeuwen
Presentator: Theo den Braber

De stichting Present is jarig en wordt 10 jaar!
Datum: zat, 2018-03-10
Gast: Elma Meijers
Presentator: Hans Slooijer

Een nieuwe stap - in Woerden
Datum: zat, 2018-03-03
Gast: Gabriel Schmidt
Presentator: Elly van Iersel

Over de organisatie Open Doors
Datum: zat, 2018-02-24
Gast: Bram Knegt
Presentator: Theo den Braber

De activiteiten van de Stichting Radoeka
Datum: zat, 2018-02-17
Gast: Ina Kool en Magdalena Mulder van de Stichting Radoeka
Presentator: Hans Slooijer

Een nieuw begin - met een lange aanloop! Wat dreef je daartoe?
Datum: zat, 2018-02-10
Gast: Rik Gorter - pastoraal medewerker van Hervormd West
Presentator: Elly van Iersel

Het Luisterboek: Over de 5 vrienden
Datum: zat, 2018-02-03
Presentator: José van Geutselaar

De Hands of Hope gaan weer naar Afrika!
Datum: zat, 2018-02-03
Gast: Ds Andre Jansen en Nanda Groenendijk (Rehoboth kerk - Woerden)
Presentator: Theo den Braber

Kerknieuws Woerden

Wat gebeurt er allemaal in kerkelijk Woerden? U kunt het hier lezen!

Op vrijdag 12 april bent u allen van harte welkom in de Petruskerk bij een concert met werken voor cello en piano.. Op het programma staan onder meer werken van Bach, Ravel en Pärt.
Het concert begint om 20.00uur. De toegang is gratis, er is wel een collecte voor de onkosten.

 

 

 

Op 9 april houdt de Passage in Zegveld een avond over Dietrich Bonhoeffer. Dominee Vazquez vertelt over het leven van deze bekende theoloog en tegenstander van Hitler. Na twee jaar gevangenschap werd hij op 9 april1945, vlak voor de bevrijding, vanwege zijn verzet in het concentratiekamp Flossenbürg gedood. Zijn ideeën en zijn lieddichtingen zijn gelukkig bewaard gebleven!

De avond begint om 19.45 uur in de Milandhof .

 

Evert Willemsz Bogaert was het bekendste weeskind dat in het weeshuis in de havenstraat in Woerden heeft gewoond. Op 15 jarige leeftijd werd hij door mystieke ervaringen overvallen. Dagenlang had hij spirituele belevenissen waarin iedereen die meetelde in Woerden een rol speelde. Tijdens deze vervoering werd Evert doofstom en kon hij alleen via briefjes communiceren. Deze briefjes zijn bewaard gebleven. Willem Frijhoff heeft hier een biografisch verhaal van geschreven.
Uitgeverij Vantilt, Stichts-Hollandse Historische Vereniging en Boekhandel de Hoeksteen geven op maandag 8 april een lezing in De Dam aan de Wilhelminaweg.
Vanaf 19.30 uur bent u welkom de lezing begint om 20.00 uur.

Op eerste paasdag mogen wij andere Christenen begroeten met de tekst: De Heer is waarlijk opgestaan. Wat mooi om elkaar zo aan te spreken. Vandaag is de tekst aan deze woorden ontleed:
 

U zij de glorie, opgestane Heer!
U zij de victorie, nu en immermeer.
Uit een blinkend stromen daald' een engel af,
heeft de steen genomen van 't verwonnen graf.
U zij de glorie, opgestane Heer!
U zij de victorie, nu en immermeer.

De tweede mannenavond wordt gehouden op donderdag 11 april in Het Baken. Een avond om samen met andere vrijuit van gedachte te wisselen. Vanuit verschillende oogpunten kan het gesprek zijn op die avond. Of over een wijs inzicht dat je eens hoorde en waar je altijd nog veel aan hebt. Over wat je inspireert en misschien over wat je dwarszit. Maar altijd met respect en belangstellingvoor elkaar en vanuit wat wij gemeenschappelijk hebben: ons christelijk geloof.
De avond begint om 20.00 uur, graag van tevoren aanmelden bij Hans Slooijer, e-mail: jslooijer@planet.nl.

 

Woensdagavond 3 april is er van 19.00 –19.45 uur in de OPSTANDINGSKERK te Woerden de gelegenheid om met elkaar te bidden en te danken. Allereerst bidden we voor het werk wat in onze kerken gebeurt. Op deze avond laten we ons leiden door het boekje 50 dagen op weg met God. Op de woensdag van de 1e week staat Genesis 3: 1-9 centraal met als thema: Ze plukte een paar vruchten en at ervan.
 

Op de eerste zaterdag van de maand opent de Rehobothkerk aan de Leidsestraatweg 130 de deuren. Van 12.00 to 14.00 uur zijn alle buurtbewoners welkom. De gemeente vindt het belangrijk om onder het genot van een drankje en een hapje contact te leggen met hen.

 

Wij gaan de Stille week in, in deze week zijn er in de kerken diensten. Hierin wordt de eucharistie en het Heilig Avondmaal gevierd. U bent alle van harte uitgenodigd om deze diensten bij te wonen. Via de kerkbladen, kranten en de site kunt u zien hoe laat de diensten beginnen. Zo gaan we op weg naar Pasen. Morgen, zondag 24 maart is het Palmpasen, de intocht in Jeruzalem.

 

Pluk nu het groen van de velden
en zwaai met takken van bomen,
want nu zal de koning komen,
zoals de profeten meldden!
Hij zal op een veulen rijden,
het jong van een ezelin.
O koning, kom ons bevrijden
en rijd Jeruzalem in!

 

NB: een handreiking om een Palmpaasstok te maken gaat hierbij.

BijlageGrootte
Palmpaasstok.doc32.5 KB

In juni vorig jaar heeft u het kunnen zien. Al die mensen die meededen aan de Singelloop in het PKN T-shirt. Na afloop hebben we als groep er nog over nagepraat maar nu, 9 maanden na dato, wordt er nog steeds over gesproken. Ook dit jaar kunt u meedoen aan dit sportieve evenement. Doet u voor de eerste keer mee meld je dan aan met naam, adres, telefoonnummer, geboortedatum, geslacht en maat T-shirt.
De loop is 10 kilometer en dat zijn 3 rondes langs de singels en u kunt dus na 1 of 2 rondes al besluiten om te stoppen. Weet u niet of de 10 km haalbaar is dan zijn er een drietal proeflopen georganiseerd. De eerste is op zaterdag 6 april er wordt gestart om 10.00 uur bij de benzinepomp op de hoek Utrechtsestraatweg/Cattenbroekerlaan.
Wilt u meedoen aan deze Singelloop en/of proeflopen meldt je dan bij Henk de Valk, h.devalk@kpnplanet.nl.
Overigens u kunt ook informatie inwinnen over de T-shirts zonder deelnameverplichting

In de regio zijn er volgende weekend verschillende Paaswakes. Paaswake kent een tradite van eeuwen, in deze nacht staat de christelijk wereld stil bij de kruisiging, het sterven van Jezus en de komende opstanding.

In Harmelen zullen jongeren vanaf 14 jaar de gehele nacht het paasvuur brandend houden, bij de Open Poort aan de Hendriklaan en daarnaast wordt er naar een film gekeken en spelletjes gedaan. Jullie kunnen je opgeven bij jeugd@deopenpoortharmelen.

In de Lutherse kerk in Woerden wordt een Paaswake dienst gehouden deze begint om 21.00 uur.