Komende uitzendingen SOKW

Oudezijds Amsterdam
Datum: zat, 2011-04-23
Gast: N. van Tellingen
Presentator: Theo den Braber

Vluchtelingenwerk in Woerden
Datum: zat, 2011-04-16
Gast: Rene van Baal
Presentator: Arend

Kerk en Kunst. Naar aanleiding van en over de expositie in de Domkerk in Utrecht.
Datum: zat, 2011-04-09
Gast: Drs.Liesbeth de Jong, kunsthistoricus.
Presentator: Jeanette

de Thomashuizen
Datum: zat, 2011-04-02
Gast: Familie Nieuwendijk
Presentator: Wout

De activiteiten van Unicef in Woerden (en de wereld)
Datum: zat, 2011-03-26
Gast: Unicef
Presentator: Theo den Braber

Museum 'De Heksenwaag' te Oudewater
Datum: zat, 2011-03-19
Gast: Mevrouw Jeanette Blake
Presentator: Arend

Testuitzending
Datum: zat, 2011-01-01
Presentator: Arend

In verband met onderhoud en upgrade van de site worden momenteel geen nieuwe uitzendingen geplaatst.

Kerknieuws Woerden

Wat gebeurt er allemaal in kerkelijk Woerden? U kunt het hier lezen!

Zondagmorgen 21 april wordt er een viering met, voor en door mensen met een
verstandelijke beperking gehouden. De voorganger is pastor mevr. M.v.d. Zwaan. De dienst met als thema; Mopperkonten en zeurpieten wordt gehouden in de Bonaventurakerk aan de Rijnstraat te Woerden. Het wordt een viering met veel muziek en actie en begint om 10.00 uur

Zaterdag 20 april geeft het Christelijk Oratoriumkoor Woerden,  onder leiding van Chris Pouw, een concert in de Opstandingskerk in Woerden. “In Freud und Leiden”is een concert met werk van Mendelsohn, Schubert, Rheinberger en Bruckner. Kaarten zijn €10.00 in de voorverkoop en op de avond zelf €12.00. De voorverkoop is bij Boekhandel de Hoeksteen. Drogisterij Stouthart en Toeristen Informatiepunt aan de Meulmansweg. De avond begint om 20.00 uur.

Dit voorjaar is er in Het Baken een cursus over het christelijk geloof. De cursus biedt
deelnemers in korte tijd een overzicht van de belangrijkste thema’s van het Christendom als godsdienst.De cursus is bestemd voor mensen die meer van het christelijk geloof willen weten.

Op 18 april is de eerste avond en deze begint om 20.00 tot 22.00 uur. De leiding op deze avond is in handen van Ferdinand Verboom. Voor meer informatie en opgave kun je terecht bij Ferdinand Verboom 0612871933 of ferdinandverboom.hetbaken@gmail.com.

Op zondag 14 april kunt u de wandelschoenen aantrekken voor een pelgrimstocht. Samen met pelgrimslopers van de Adventkerk uit Alphen aan de Rijn kunt u een tocht door Woerden maken onder begeleiding van een gids. U bent welkom om 14.00 uur in de Opstandingskerk.
Na de wandeling is er een eenvoudige broodmaaltijd, waarna gezamenlijk de vesperviering kan worden bijgewoond - de vesperviering van de gezamenlijke kerken. De laatste in de reeks van vieringen over scharnierpunten in het leven. Op zondag 14 april wordt stilgestaan bij de laatste levensfase voor de dood. Hoe komen we met ons leven in het reine en kunnen we het in vrede loslaten.
De dienst begint om 18.30 uur en wordt geleid door Ds Knijff.

 

Op vrijdag 12 april bent u allen van harte welkom in de Petruskerk bij een concert met werken voor cello en piano.. Op het programma staan onder meer werken van Bach, Ravel en Pärt.
Het concert begint om 20.00uur. De toegang is gratis, er is wel een collecte voor de onkosten.

 

 

 

Op 9 april houdt de Passage in Zegveld een avond over Dietrich Bonhoeffer. Dominee Vazquez vertelt over het leven van deze bekende theoloog en tegenstander van Hitler. Na twee jaar gevangenschap werd hij op 9 april1945, vlak voor de bevrijding, vanwege zijn verzet in het concentratiekamp Flossenbürg gedood. Zijn ideeën en zijn lieddichtingen zijn gelukkig bewaard gebleven!

De avond begint om 19.45 uur in de Milandhof .

 

Evert Willemsz Bogaert was het bekendste weeskind dat in het weeshuis in de havenstraat in Woerden heeft gewoond. Op 15 jarige leeftijd werd hij door mystieke ervaringen overvallen. Dagenlang had hij spirituele belevenissen waarin iedereen die meetelde in Woerden een rol speelde. Tijdens deze vervoering werd Evert doofstom en kon hij alleen via briefjes communiceren. Deze briefjes zijn bewaard gebleven. Willem Frijhoff heeft hier een biografisch verhaal van geschreven.
Uitgeverij Vantilt, Stichts-Hollandse Historische Vereniging en Boekhandel de Hoeksteen geven op maandag 8 april een lezing in De Dam aan de Wilhelminaweg.
Vanaf 19.30 uur bent u welkom de lezing begint om 20.00 uur.

Op eerste paasdag mogen wij andere Christenen begroeten met de tekst: De Heer is waarlijk opgestaan. Wat mooi om elkaar zo aan te spreken. Vandaag is de tekst aan deze woorden ontleed:
 

U zij de glorie, opgestane Heer!
U zij de victorie, nu en immermeer.
Uit een blinkend stromen daald' een engel af,
heeft de steen genomen van 't verwonnen graf.
U zij de glorie, opgestane Heer!
U zij de victorie, nu en immermeer.

De tweede mannenavond wordt gehouden op donderdag 11 april in Het Baken. Een avond om samen met andere vrijuit van gedachte te wisselen. Vanuit verschillende oogpunten kan het gesprek zijn op die avond. Of over een wijs inzicht dat je eens hoorde en waar je altijd nog veel aan hebt. Over wat je inspireert en misschien over wat je dwarszit. Maar altijd met respect en belangstellingvoor elkaar en vanuit wat wij gemeenschappelijk hebben: ons christelijk geloof.
De avond begint om 20.00 uur, graag van tevoren aanmelden bij Hans Slooijer, e-mail: jslooijer@planet.nl.

 

Woensdagavond 3 april is er van 19.00 –19.45 uur in de OPSTANDINGSKERK te Woerden de gelegenheid om met elkaar te bidden en te danken. Allereerst bidden we voor het werk wat in onze kerken gebeurt. Op deze avond laten we ons leiden door het boekje 50 dagen op weg met God. Op de woensdag van de 1e week staat Genesis 3: 1-9 centraal met als thema: Ze plukte een paar vruchten en at ervan.