Komende uitzendingen SOKW

Over de organisatie Open Doors
Datum: zat, 2018-02-24
Gast: Bram Knegt
Presentator: Theo den Braber

De activiteiten van de Stichting Radoeka
Datum: zat, 2018-02-17
Gast: Ina Kool en Magdalena Mulder van de Stichting Radoeka
Presentator: Hans Slooijer

Een nieuw begin - met een lange aanloop! Wat dreef je daartoe?
Datum: zat, 2018-02-10
Gast: Rik Gorter - pastoraal medewerker van Hervormd West
Presentator: Elly van Iersel

Het Luisterboek: Over de 5 vrienden
Datum: zat, 2018-02-03
Presentator: José van Geutselaar

De Hands of Hope gaan weer naar Afrika!
Datum: zat, 2018-02-03
Gast: Ds Andre Jansen en Nanda Groenendijk (Rehoboth kerk - Woerden)
Presentator: Theo den Braber

Een nieuw begin - met een lange aanloop! Wat dreef je daartoe?
Datum: zat, 2018-01-27
Gast: Rik Gorter - pastoraal medewerker van Hervormd West
Presentator: Elly van Iersel

Het Luisterboek: Over een bijzondere bruiloft
Datum: zat, 2018-01-27
Presentator: Marian Vink

De week van gebed voor de eenheid
Datum: zat, 2018-01-20
Gast: Ds Gerrit Schouten
Presentator: Hans Slooijer

De koffie ochtenden in de Kruiskerk
Datum: zat, 2018-01-13
Gast: Jan Pool
Presentator: Theo den Braber

Het Luisterboek: Over de 3 koningen
Datum: zat, 2018-01-06
Presentator: José van Geutselaar

Kerknieuws Woerden

Wat gebeurt er allemaal in kerkelijk Woerden? U kunt het hier lezen!

In deze lijdenstijd sluiten we de berichten af met een gedicht of lied. Heeft u een lied dat u aan ons door wil geven kan dat via onze site www.sokw.nl, daar kunt u ook de berichten nalezen.
Dit keer is dit een tekst uit de Mattheus Passion van Bach: Jezus is in Gethsemane in gebed. Als Hij terug komt liggen de discipelen te slapen. Jezus vraagt is het niet mogelijk om één uur met mij te waken. Hij gaat voor de tweede keer in gebed.

Wat mijn God wilt, dat gebeurt altijd.

Zijn wil, dat is de beste,

Hij is bereid om hen te helpen,

Die vast in Hem geloven.

Hij helpt in alle nood,

De goede God,

En straft met mate.

Wie God vertrouwt,

Vast op Hem bouwt,

Die zal Hij niet verlaten.

NB: Bijgevoegd is een weergave van het koraal zoals onder leiding van Paul Goodwin is uitgevoerd.  

BijlageGrootte
25 - Bach - Matthäus-Passion, BWV 244 - 25 Was mein Gott will, das g'scheh allzeit - Paul Goodwin (dir).mp3747.9 KB

Donderdag 7 maart wordt er in de Maranathakerk een vrouwenochtend gehouden. Het thema van deze ochtend is:.Gemeente zijn naar het hart van God: “één in liefde, één in streven, één van geest, handel niet uit geldingsdrang of eigenwaan, maar acht in alle bescheidenheid de ander belangrijker dan uzelf.” De komende vrouwenochtend will men nadenken over onderlinge relaties binnen de gemeente van Christus. Hoe gaan we met elkaar om, wat verwachten we van elkaar, durven we eerlijk te zijn? Wat zegt de Bijbel hierover?
Rina Teeuwen onze spreekster en gespreksleidster. Rina is lange tijd werkzaam geweest in de ontwikkelingshulp in Afghanistan. Zij kent zowel de realiteit van de kleinschalige Afghaanse gemeenten als de grote Nederlandse kerken. Het programma is laagdrempelig: ontmoeting, zingen, inleiding door Rina Teeuwen, in groepjes hierover doorspreken of luisteren. Aanvang 09.30 uur en zal tot ongeveer 11.30 uur duren.

Voor inlichtingen: tel. 422905 (Karin).

Kinderoppas is aanwezig en aanmelding is niet nodig.

 

 

Op donderdag 14 maart zal in de Cope in Kamerik het sacrament van de ziekenzalving worden gegeven door Pastor Thomassen en Pastor Brohm. In deze viering wil men elkaar bemoedigen en bidden om de troost en de zorg van God, waar mensen ziek zijn of om een andere reden steun en kracht willen ontvangen.
Dit sacrament is volgens uit Bijbelse traditie met handoplegging en de zalving met olie. Bij ziekenzalving spreken we ons geloof en vertrouwen uit dat God vooral die mens nabij is die elke dag ervaart hoe kwetsbaar de mens is. Er is een mogelijkheid om de zalving thuis te ontvangen.
Iedereen die belangstelling heeft is welkom, maar u dient zich wel aan te melden. Dit kan bij T. den Blanken: tel. 0348 401508.

 

Gezien de interesse om de Petruskerk van binnen te bekijken wordt als proef de kerk 1x per maand op  zaterdag open gesteld.
Dit is nu gepland op de tweede zaterdag van de maand.

Op 9 maart as is de eerste zaterdag waarop u van 11.00 tot 16.00 uur de kerk in alle rust kunt bezichtigen.

Iedere vrijdagavond in de 40-dagentijd wordt weer het oecumenisch avondgebed gehouden.
In een korte dienst staat men even stil op de weg naar Pasen. Het thema voor dit jaar is “De weg van inkeer".

De avonden worden gehouden in de Evangelisch Lutherse Kerk, en beginnen om 19.30 uur.

 

God is Vader” zal het thema van lofprijzing die wordt gehouden op zondag 24 februari om 18.30 uur in de Kruiskerk.
Ds. Marieke Meiring zal de dienst leiden. Voor de muzikale bijdrage zal Jan Westhoff achter het orgel en Erica de Klerk met haar trompet zorg dragen. Heel veel liederen staan deze avond in het teken van God als Vader .

 

 

Op donderdag 7 maart wordt in de Ontmoetingskerk in Kamerik een sobere maaltijd gehouden. Deze maaltijd staat in het teken van de veertigdagentijd.
In het kerkblad vertelt men dit te willen doen om een moment van bezinning en rust aan te bieden, samen met een gevoel van solidariteit met de minder bedeelde in de wereld.

De maaltijd begint om 18.30 uur. Aanmelden kan door uw naam de vermelden op de lijst in de Ontmoetingskerk.

 

Afgelopen woensdag is de veertigdagentijd begonnen. In deze weken voor Pasen proberen veel mensen stil te staan bij het lijden van Jezus door op een sobere manier te leven. Dit kan op verschillende manieren en door sleutelwoorden als Vergeving – Aandacht – Solidariteit – Tot zichzelf komen – Eerlijkheid en Nadenken. Wij willen u deze weken aan het eind van de berichten graag een lied of een gedicht willen meegeven. Mocht u een speciaal gedicht of lied hebben kunt u dit aan ons doorgeven. Voor meer informatie of het doorgeven van een lied of een nieuwsbericht kunt u terecht op onze site www.sokw.nl

 

Nu is de tijd gekomen
van stilte en gebed
van lijden niet te doorgronden
die ons in de vrijheid heeft gezet.

Op maandag 11 maart wordt speciaal voor de werkgroep geloof en toerusting de film “Amour” vertoond in de Woerdense bioscoop Annex. Deze ontroerende film gaat over een muzikaal echtpaar op leeftijd. De vrouw krijgt op een dag een herseninfarct. Ze raakt eenzijdig verlamd. Hoe gaan Georges, Anne en hun dochter om met deze nieuwe situatie? De film begint om 20.15 uur. Aanmelding is noodzakelijk in verband met de keuze van een zaal. Informatie bij Nel Griffioen en Henny Rouw. Aanmelden voor 3 maart via de website of telefonisch bij Lex Kapteijn (415240).

 

In 1974 werd de Bonaventurakerk op de monumentenlijst geplaatst. De kerk was aan een dringende renovatie toe niettemin duurde het ongeveer 17 jaar voordat de aanbesteding kon plaatsvinden.
Vele Woerdenaren gaven een financieel steuntje in de rug, hoewel dit niet genoeg was. Verschillende keren moesten de werkzaamheden onderbroken worden, maar in 1994 werd de eerste nachtmis gehouden. Arnold Miltenburg heeft hiervan een 35 minuten durende film gemaakt. Van de restauratiewerkzaamheden tot de eerste nachtmis en de inwijding door Monseigneur van Luyn is vastgelegd. De film is nu op DVD verkrijgbaar, voor meer informatie kunt u terecht op telefoon nummer 0348 415064.
De film is ook op you tube verschenen: http://youtube.com/amilt2