Komende uitzendingen SOKW

De activiteiten in het Baken
Datum: zat, 2018-03-24
Gast: Bert Halm
Presentator: Elly van Iersel

Het Luisterboek: Jezus' sterven aan het kruis
Datum: zat, 2018-03-24
Presentator: Astrid ‘t Hart

Over Kerkklanken
Datum: zat, 2018-03-17
Gast: Annemiek van leeuwen
Presentator: Theo den Braber

De stichting Present is jarig en wordt 10 jaar!
Datum: zat, 2018-03-10
Gast: Elma Meijers
Presentator: Hans Slooijer

Een nieuwe stap - in Woerden
Datum: zat, 2018-03-03
Gast: Gabriel Schmidt
Presentator: Elly van Iersel

Over de organisatie Open Doors
Datum: zat, 2018-02-24
Gast: Bram Knegt
Presentator: Theo den Braber

De activiteiten van de Stichting Radoeka
Datum: zat, 2018-02-17
Gast: Ina Kool en Magdalena Mulder van de Stichting Radoeka
Presentator: Hans Slooijer

Een nieuw begin - met een lange aanloop! Wat dreef je daartoe?
Datum: zat, 2018-02-10
Gast: Rik Gorter - pastoraal medewerker van Hervormd West
Presentator: Elly van Iersel

Het Luisterboek: Over de 5 vrienden
Datum: zat, 2018-02-03
Presentator: José van Geutselaar

De Hands of Hope gaan weer naar Afrika!
Datum: zat, 2018-02-03
Gast: Ds Andre Jansen en Nanda Groenendijk (Rehoboth kerk - Woerden)
Presentator: Theo den Braber

Kerknieuws Woerden

Wat gebeurt er allemaal in kerkelijk Woerden? U kunt het hier lezen!

Op zaterdagavond 12 mei 2012 organiseert de Missionaire Commissie van de Gereformeerde Kerk samen met het gospelkoor El Shaddai uit Lopik een praiseavond: Pr@ise4U. Tijdens deze avond staat de lofzang centraal, maar er is ook ruimte voor getuigen en ontmoeting. Het concert vindt plaats in de Opstandingskerk aanvang 20.00 uur.
De toegang is gratis.

Op zondag 6 mei om 14.00 uur is er een openluchtdienst in de wijk Molenvliet. Het thema van de dienst is:“De bloemen waar je bij kunt - over gelukkig leven”.

Ds. G. Schouten zal de dienst leiden en de harmonie “De Vriendschap” uit Woerden zal hierbij medewerking verlenen.De dienst vindt plaats op het voetbalveld tussen de Fransiscusschool en de Constantijnschool .

In de week voorafgaande aan de dienst zullen er in de wijk uitnodigingen worden bezorgd. Als u op een stoel wilt zitten neemt u die dan zelf mee! Een kleedje of gewoon in het gras kan natuurlijk ook. Bij slecht weer gaat de dienst niet door!
 

 

Op 8 mei komt mevr. Corrie Perdijk spreken in de Milandhof te Zegveld.
Corrie werkt als vrijwilliger in het streekmuseum “De oudheidkamer” in Reeuwijk, op deze avond spreekt zij over“Turfwinning in de Reeuwijkse Plassen”. In het streekmuseum zijn veel gereedschappen tentoongesteld die bij de turfwinning werden gebruikt. De Passage organiseert deze avond, die om 19.45 uur begint.

 

 

Op dinsdag 8 mei bent u van harte welkom in de Petruskerk bij het 500-ste concert van het “Bach- en Mozartfestival”. Herman van Vliet uit Amersfoort bespeelt het orgel. Op het programma staan werken van Willem Mudde, Johannes Gijsbertus Bastiaans, Felix Mendelssohn en Jan Zwart.Het concert begint om 20.00 uur, de toegang is gratis voor meer informatie verwijzen wij u naar  www.advanpelt.

Op maandag 4 juni is de jaarlijkse Singelloop die door Clytoneus te Woerden wordt georganiseerd. Tijdens deze Singelloop willen we als Protestantse Kerken in Woerden laten zien dat er in de kerk ook sportieve mensen zitten. We doen dat door mee te doen aan die Singelloop in een herkenbaar T-shirt.

We willen laten zien dat kerkmensen ook “wereldse” mensen zijn. Mensen die, net als ieder ander, hun vreugdemomenten zullen kennen maar die ook gemis en verdriet kennen. In ieder geval zijn het mensen die net als al die andere honderden deelnemers een rondje kunnen lopen. We bedoelen dan niet het spreekwoordelijke “rondje om de kerk” maar ook zij kunnen die 10 kilometer lopen.

U kunt zich aanmelden bij Pieter ’t Hart, emailadres: pthart@casema.nl , 0348-416108 of bij Henk de Valk h.devalk@kpnplanet.nl 0348-416867.

De film Another year wordt op woensdag 28 maart vertoond in de Parochiezaal in de Rijnstraat. Gerri is psychologisch hulpverlener, Tom is ingenieur. Ze leiden een geregeld leven van samen koken en tuinieren. Daarnaast hebben ze vrienden en familieleden die er niet in slagen om hun leven op orde te krijgen: hun volwassen zoon Joe die maar niet de juiste vrouw vindt, weduwnaar Ken die ongezond leeft en de nerveuze Mary die haar wanhoop achter een masker van lacherige zelfkritiek verbergt. In vier seizoenen en episodes toont Another Year het leven in al haar eenvoud en complexiteit.

De film begint om 19.30 uur en de toegang is € 5,00. U dient zich van tevoren aan te melden, ( via email: j.vanhulsen@telfort.nl , of bij Parochiesecretariaat, tel. 0348-412817) voor de gegevens verwijzen wij u naar onze website.

Zingen en gebedsmandjes met voorbede en dankzegging zijn de vaste items van het Uur van de lofprijzing. Het thema dit jaar is: Levend water.

Zondag 25 maart zal Ds. van Tellingen de overdenking doen. Die overdenking is gebaseerd op het verhaal van de Samaritaanse vrouw.

U bent van harte welkom in deze dienst die om 18.30 uur wordt gehouden in de Kruiskerk.

Wij van de Stichting Omroep Kerken  Woerden hebben onder andere als doel de Kerk dichter bij de mensen te brengen. Dat willen we doen met te vertellen over God. Dit onder andere in de kinderverhalen.die we in onze radio uitzendingen voorlezen en door in Gastvrij mensen te laten vertellen wat Hij in hun leven doet.
Wilt u hieraan mee werken, dan kan dat.: wij zijn op zoek naar medewerkers voor het kinderblok en naar interviewers voor Gastvrij. Wilt u meer hierover weten, dan kunt u dit aangeven op deze site:
www.sokw.nl Wees ervan overtuigd dat het een mooie uitdaging is en dat we u op weg helpen.

In Het trefpunt in Harmelen wordt op woensdag 14 maart een Open ochtend voor vrouwen gehouden. Op deze ochtend zal Ds. Schepers, pastor uit de Vijverhof, voorheen Hermalerhof spreken over haar werk. Het thema is: “antenne gevraagd, hoe om te gaan met dementerende ouderen”.  De ochtend wordt begint om 09.30 uur en er is kinderoppas aanwezig. Bij de uitgang zal een bijdrage gevraagd worden voor de onkosten.


Stichting De mantelmeeuw heeft als doelstelling om met inzet van vrijwilligers er te zijn voor mensen in de laatste levensfase. Zij geven ook ondersteuning aan de familieleden. Dat kan in Woerden onder ander in het Hospice aan de Meeuwenlaan.  Hier is ook een film gemaakt  die de sfeer weergeeft hoe het leven zich afspeelt in die laatste fase.  
Op donderdag 15 maart, zullen Mirjam Bijlenga en Helmy Smit  in de Opstandingskerk een informatieavond over het hospice geven. De avond begint om 20.00 uur.