Komende uitzendingen SOKW

De activiteiten in het Baken
Datum: zat, 2018-03-24
Gast: Bert Halm
Presentator: Elly van Iersel

Het Luisterboek: Jezus' sterven aan het kruis
Datum: zat, 2018-03-24
Presentator: Astrid ‘t Hart

Over Kerkklanken
Datum: zat, 2018-03-17
Gast: Annemiek van leeuwen
Presentator: Theo den Braber

De stichting Present is jarig en wordt 10 jaar!
Datum: zat, 2018-03-10
Gast: Elma Meijers
Presentator: Hans Slooijer

Een nieuwe stap - in Woerden
Datum: zat, 2018-03-03
Gast: Gabriel Schmidt
Presentator: Elly van Iersel

Over de organisatie Open Doors
Datum: zat, 2018-02-24
Gast: Bram Knegt
Presentator: Theo den Braber

De activiteiten van de Stichting Radoeka
Datum: zat, 2018-02-17
Gast: Ina Kool en Magdalena Mulder van de Stichting Radoeka
Presentator: Hans Slooijer

Een nieuw begin - met een lange aanloop! Wat dreef je daartoe?
Datum: zat, 2018-02-10
Gast: Rik Gorter - pastoraal medewerker van Hervormd West
Presentator: Elly van Iersel

Het Luisterboek: Over de 5 vrienden
Datum: zat, 2018-02-03
Presentator: José van Geutselaar

De Hands of Hope gaan weer naar Afrika!
Datum: zat, 2018-02-03
Gast: Ds Andre Jansen en Nanda Groenendijk (Rehoboth kerk - Woerden)
Presentator: Theo den Braber

Kerknieuws Woerden

Wat gebeurt er allemaal in kerkelijk Woerden? U kunt het hier lezen!

Op dinsdag 10 januari komt mevr. Anneke Kaai  bij de Passage in Zegveld vertellen over “Psalmen uit de verf laten komen”. Schilderes Anneke Kaai vind inspiratie voor haar werk in de Bijbel. Zij toont in haar werken haar geloofsbeleving. Op deze avond laat zij haar schilderijen met als thema “De Psalmen”zien. De avond begint om 19.45 uur in de Milandhof te Zegveld.

Het pas geopende kerkelijk centrum Het Baken aan de Benuxlaan in Woerden houdt op vrijdag 6 januari een nieuwjaarsreceptie. Deze receptie begint om 19.30 uur; iedereen is van harte welkom. Ook zal er op deze avond door de kinderen een fakkeloptocht worden gehouden. Vanaf verschillende in de wijk Snel & Polanen en Waterrijk zal er gestart worden. Het eindpunt van deze optocht is het Baken; daar staat de warme choclademelk, koffie, thee, koeken en vuurkorven klaar.
Op
www.kerkpleinwoerden.nl  kunt u de verschillende startplaatsen vinden.

Enkele weken geleden hebben wij een oproep gedaan voor de actie rond het verzenden van schoenendozen, met speelgoed en schoolmateriaal gevuld, naar kinderen in Afrika. Deze actie is afgesloten en de commissie heeft 9461 schoendozen verzendklaar kunnen maken. Een geweldig resultaat!
De dozen worden op 11 januari in Sierra Leone verwacht.

De Cama Parousia gemeente in Woerden organiseert ieder jaar op  eerste kerstdag een kerstdiner voor mensen met een krappe beurs of die alleen zijn tijdens de kerstdagen. Wilt u ook komen of kent u iemand die hier voor uitgenodigd zou willen worden? U kunt dan in de gebedswinkel in de Rijnstraat uw uitnodiging ophalen.


Om de vieringen in de kerstnacht van de Bonaventurakerk  ordelijk te laten verlopen, worden
toegangskaarten verkocht.  De kaarten kosten € 1.00 per stuk en worden verkocht op  dinsdag 13 december tussen  van 19.00 - 20.00 uur. Vanaf 18.30 uur is de kerk geopend. De kaarten zijn voor de volgende vieringen:

18.00 uur - gezinsviering

19.30 uur - jongerenviering m.m.v. het jongerenkoor

21.30 uur - jongerenviering m.m.v. het jongerenkoor

23.15 uur - kerstnachtviering m.m.v. het groot koor

U kunt per persoon maximaal 8 toegangskaarten kopen. Kijk voor meer informatie op de website: www.bonaventuraparochie.nl


Op woensdag 21 december zal in de Parochiezaal van de Bonaventurakerk een filmavond zijn. de film van deze avond is:  Le Gamin au Vélo

Het verhaal gaat over de 11-jarige Cyril  die door zijn vader  in een internaat is geplaatst. Maar als zijn vader de belofte hem daar uit te halen niet nakomt, ontsnapt Cyril uit het tehuis en probeert tevergeefs zijn vader weer op te zoeken. Achtervolgd door mensen uit het internaat, wordt hij opgevangen door een jonge vrouw, Samantha.

U moet zich voor deze avond opgeven, dit kan tot en met dinsdag 20 december. De kosten van de avond zijn € 5.00 per persoon. Opgeven kan bij j.vanhulsen@telfort.nl, of bij het Parochiesecretariaat, tel. 0348-412817

Op zondag 18 december 2011 zal om 9.30 uur onder leiding van dirigent Arnoud Heerings het Projectkoor de gezangen verzorgen tijdens de Eucharistieviering. In deze dienst zal  Pastor Thomassen voorgaan.

Uit de Messe basse van Gabriel Fauré zullen het Kyrië, het Sanctus en het Agnus Dei worden gezongen. Daarnaast zullen o.a. ten gehore worden gebracht: "Also hatt Gott die Welt geliebt" van Melchior Franck en het "Tantum Ergo" van Déodat de Sévérac.

 

 

 

 

 

Heeft u altijd al iets concreets willen bijdragen aan Het Baken, maar is het er nog niet van gekomen?. Dan krijgt u nu een kans door een stoel te sponsoren!

Voor Het Baken zijn 122 stoelen gekocht. De prijs van een stoel is € 89,25. en de inrichtingscommissie zoekt hiervoor sponsors. Spreekt dit idee u aan? Vul dan een formulier in, dat u kunt vinden in de Hervormde kerk, om een eenmalige machtiging te geven. 

In het begin van dit jaar hebben de heer en mevrouw Van Eck aangegeven met ingang van 1 januari 2012 te willen stoppen met hun werkzaamheden in Concordia. Ze hebben meer dan 30 jaar met hart en ziel in en voor Concordia gewerkt. Concordia is onder hun leiding een zalencentrum geworden dat niet meer weg te denken is uit Hervormd Woerden en uit de Gemeente Woerden. De afgelopen maanden is het college van kerkrentmeesters druk geweest met het zoeken naar een goede opvolger. Deze is gevonden in  de heer Van Ommen uit Naarden, die op dezelfde manier door zal gaan met het exploiteren van Concordia, waarbij de koffiekamer meer als eetgelegenheid gebruikt zal gaan worden.

Op donderdag 22 december is er voor iedereen gelegenheid om afscheid van Jan en Wilma te nemen en tevens kennis te maken met hun opvolgers.  

Dit jaar zullen de jongeren van de World Servantsgroep Woerden, graag uw kerstpost in Woerden en Zegveld willen bezorgen.  De opbrengst van deze actie is bestemd voor de reis in de zomervakantie naar Ghana, Bolivia of Malawi mogelijk te maken. Vanaf zondag 4 december t/m zondagochtend 18 december staan de dozen waar u uw kerstpost in kunt deponeren in de verschillende kerken. De kosten zijn € 0.30 per kaart en het geld kan samen met de enveloppen in de doos gedaan worden die in de kerken staan.