Komende uitzendingen SOKW

Het Luisterboek: Over Zacharias
Datum: zat, 2017-12-16
Presentator: José van Geutselaar

Raad van Kerken Woerden en haar diaconale werk
Datum: zat, 2017-12-09
Gast: Jan Driessen
Presentator: Elly van Iersel

Jeugdouderling zijn, wat betekent dat?
Datum: zat, 2017-12-02
Gast: Yvonne Vergeer en Anneke van der Zaag
Presentator: Theo den Braber

Het Luisterboek: Jesaja zegt.....
Datum: zat, 2017-12-02
Presentator: Astrid ‘t Hart

Op bezoek in Letland
Datum: zat, 2017-11-25
Gast: Hans Slooijer
Presentator: Elly van Iersel

Het Kalsbeek collega is 100 jaar jong geworden!
Datum: zat, 2017-11-18
Gast: Dhr. Daan Zwaneveld - voorzitter RvB van het Kalsbeek college
Presentator: Hans Slooijer

Jeugdouderling zijn, wat betekent dat?
Datum: zat, 2017-11-11
Gast: Yvonne Vergeer en Anneke van der Zaag
Presentator: Theo den Braber

Jeruzalem - de omstreden, heilige stad
Datum: zat, 2017-11-04
Gast: Lenneke van Buren
Presentator: Hans Slooijer

Eind oktober...de herfsttijd.
Datum: zat, 2017-10-28
Gast: Pastor Janneke Stam
Presentator: Elly van Iersel

Het Luisterboek: over Simson...
Datum: zat, 2017-10-21
Presentator: Miriam van de Berg

Kerknieuws Woerden

Wat gebeurt er allemaal in kerkelijk Woerden? U kunt het hier lezen!

Voor de vierde keer organiseert de Open Poort een gezamenlijke maaltijd ter gelegenheid van 'Wereldvoedseldag'. Honger is voor miljoenen mensen een dagelijks probleem bijvoorbeeld nu in de Hoorn van Afrika heerst.

Deze zomer is Sanne Vilijn uit Harmelen met haar opa en oma naar
Swaziland gereisd. Haar grootouders hebben contact met een
zendelingenechtpaar dat daar woont en werkt. In Siteki wordt een school gebouwd, waar de kinderen naast les ook twee keer per dag een maaltijd krijgen. De schrijnende werkelijkheid is dat, voor deze kinderen, deze maaltijden vaak de enige zijn. Dat betekent concreet dat ze op vrijdag op school eten en hun eerstvolgende maaltijd pas weer op maandag hebben. Tijdens de maaltijd zal er door Sanne en haar grootouders over dit project verteld worden. De maaltijd die in de Open Poort wordt geserveerd, zal een driegangen vegetarische wereld maaltijd zijn, en wordt verzorgd door kok Henk Vink. 
Met de opbrengst hoopt men een bijdrage te kunnen leveren aan de schoolmaaltijden voor de leerlingen in Siteki. Woensdag 26 oktober in De Open Poort, aanvang is 18.30 uur, kerk open om 18.00 uur.
De kosten zijn € 10,00 per persoon (kinderen tot 12 jaar half geld).

De procedure van de naamgeving van het nieuwe kerkelijk centrum in Snel&Polanen/Waterrijk is afgerond. De nieuwe naam is geworden: ‘Het Baken’. De naam past bij het gebouw vanwege de lichttoren, maar evenzeer doordat het gebouw een herkenningspunt is aan de Steinhagenseweg. Daarnaast is een baken een verwijzing naar het geloof, als een baken van Licht in deze tijd. Een baken is een hulpmiddel om te koersen naar een veilige haven, een mooie verwijzing naar de .kerk.

Kerk en Israel houdt op donderdag 13 oktober een avond in de Maranathakerk. Er wordt gesproken over de positie van minderheden in de samenleving.  Men gaat niet alleen in op het functioneren van de Joodse minderheid maar ook op situaties waarin Christenen of Moslims een minderheid vormen. De avond begint om 20.00 uur.

Annie en Nico van Tellingen zullen op donderdag 13 oktober een avond leiden met als thema: Dromen is gezond.
In de Bijbel is er meer dan 300 keer sprake van dromen en visioenen. Deze blijken dan vaak ook nog van groot belang. Zou er meer te zeggen zijn over dromen? Deze donderdag is de eerste avond in een serie van drie. De avond begint om 20.00 uur en wordt gehouden in de Kruiskerk.

Op woensdagavond 12 oktober houdt wijk west van de hervormde gemeente Woerden een gemeenteavond. Deze  avond gaat over het beleid in de wijkgemeente en met name over de invulling van de missionaire opdracht. De avond start met het beleidsplan. De kerkenraad zal inzicht geven in wat er het afgelopen jaar al is gebeurd en wat we het komende jaar gaan aanpakken.  De komende tijd o.m. de communicatie met de gemeenteleden, het pastoraat bij rouw en de betrokkenheid van de gemeente bij de diaconie.
Na de pauze wordt gesproken over het missionair gemeente zijn.  Duidelijk is al wel dat we als missionaire gemeente naar buiten gericht moeten zijn, dat we iets moeten uitstralen. Hoe dat het beste kan?/

Dit is niet alleen een taak van de kerkenraad maar zeker ook van de gemeente zelf. De avond begint om 20.00 uur en wordt gehouden in de Maranathakerk.

 

Jeroen de Haan (organist van de Evangelisch Lutherse kerk) zal op zondag 9 oktober samen met het Woerdens vocaal ensemble "Vox Neerlandica" en het Saxofoonkwartet "Saxofour" om 15 uur in de Evangelisch Lutherse kerk van Woerden een concert verzorgen.  Dat concert is op 8 oktober ook in de Oud Katholieke kerk van Schiedam te beluisteren.
Op dinsdag 18 oktober geeft Jeroen een orgelpauzeconcert in de Grote of St. Laurenskerk in Rotterdam. Hij zal dan werken van J.S. Bach en Dragt ten gehore brengen. Aanvang 12.45 uur.

Chr. Gem. koor “Chaverim” viert haar 20-jarig jubileum met een concert op D.V. 8 oktober. Er is een programma samengesteld dat  begint met  het Nederlandstalig oratorium: “Jezus op aarde” Dit in samenwerking met nog twee koren uit de regio, een orkest en André Rouvoet als lector/ Ook is voor deze gelegenheid een reünistenkoor samengebracht. Al met al een  feestelijk programma!

U bent van harte welkom op zaterdag 8 oktober, 19.30 uur in de Maranathakerk. Toegang is vrij.


Een groep  uit Harmelen van de Sint Bavokerk gaan volgend week naar Tienray.
Op 11 februari 1858 verscheen Maria
voor de eerste keer aan Bernadette - dat gebeurde in Lourdes.

Het hoogfeest van de Onbevlekte Ontvangenis, de naam waarmee Maria zich aan Bernadette kenbaar maakte, is op 8 december. Veel mensen zullen de weg naar Lourdes vinden. Maar niet iedereen kan zomaar even naar Lourdes. Gelukkig is er voor u ook dichterbij een mogelijkheid, namelijk Tienray, de enige officiële Lourdes bedevaartplaats van ons land!
In 1888 werd  een kopie van de grot van Lourdes nagebouwd in de kerk zelf. Dagelijks komen pelgrims naar de grot om er te bidden en hun intenties neer te leggen of neer te schrijven in het intentieboek. Het vertrouwen in Maria’s bijstand, als voorspreekster naar haar Zoon Jezus toe is nog springlevend. De bedevaart naar Klein Lourdes vindt plaats op zaterdag 8 oktober 2011.


Op zaterdag 8 okt. start in Harmelen aan de handelsweg 2, om 10.00 uur een wandelsponsorloop vanuit de Stichting Open Doors.
 
De plaatselijke werkgroep heeft een mooie wandeling uitgezet van 10 km. Het doel en de opbrengst van deze loop is voor de verdrukte vrouwen in Zuid Soedan. Voor informatie en opgave kunt u terrecht bij Truus Schaddelee. Emailadres is f.schaddelee@kpnplanet.nl


Op 6 oktober start het Eetcafé! Vanaf 17.30 tot 20.00 uur wordt een diner verzorgd voor alleengaanden. Het doel is gezellig met elkaar te eten en om eventueel nieuwe contacten te kunnen leggen. De avond wordt gehouden in De Plint, J.Israëlslaan 20 te Woerden
Opgeven kan tot 1 week van te voren bij: Anneke Smit, tel. 417088; Bep van der Poel, tel. 415884 of mailen naar: hugo.annekesmit@kpnmail.nl. De
kosten zijn 7,50 p.p. exclusief drankjes/koffie/thee.