Komende uitzendingen SOKW

Feest van de Geest - Pinksteren verbeeld
Datum: zat, 2018-05-26
Gast: Judy van Vliet
Presentator: Hans Slooijer

Over Elly zelf en wat haar drijft
Datum: zat, 2018-05-19
Gast: Elly van Iersel
Presentator: Theo den Braber

Het Luisterboek: het is 50 dagen na Pasen en er gebeuren bijzondere dingen!
Datum: zat, 2018-05-19
Presentator: José van Geutselaar

De activiteiten van de stichting Ontmoeting
Datum: zat, 2018-05-12
Gast: Lia Noorthoek
Presentator: Hans Slooijer

Bezoek van het Roosevelt house
Datum: zat, 2018-05-05
Gast: Henk Truer
Presentator: Theo den Braber

Bezoek van het Roosevelt house
Datum: zat, 2018-04-28
Gast: henk Treur
Presentator: Theo den Braber

Een nieuwe stap - in Woerden
Datum: zat, 2018-04-21
Gast: Herhaling: Gabriel Schmidt
Presentator: Elly van Iersel

Het COW wordt 100 jaar!
Datum: zat, 2018-04-14
Gast: Pieter hagendijk van het COW
Presentator: Hans Slooijer

De werkzaamheden van de diaconie in Woerden
Datum: zat, 2018-04-07
Gast: Liesbeth Bakker
Presentator: Theo den Braber

Het Luisterboek: de wandeling naar Emmaus liep heel anders dan ze verwachtten!
Datum: zat, 2018-04-07
Presentator: Miriam van de Berg

In verband met onderhoud en upgrade van de site worden momenteel geen nieuwe uitzendingen geplaatst.

Kerknieuws Woerden

Wat gebeurt er allemaal in kerkelijk Woerden? U kunt het hier lezen!

Op zondag 18 december 2011 zal om 9.30 uur onder leiding van dirigent Arnoud Heerings het Projectkoor de gezangen verzorgen tijdens de Eucharistieviering. In deze dienst zal  Pastor Thomassen voorgaan.

Uit de Messe basse van Gabriel Fauré zullen het Kyrië, het Sanctus en het Agnus Dei worden gezongen. Daarnaast zullen o.a. ten gehore worden gebracht: "Also hatt Gott die Welt geliebt" van Melchior Franck en het "Tantum Ergo" van Déodat de Sévérac.

 

 

 

 

 

Heeft u altijd al iets concreets willen bijdragen aan Het Baken, maar is het er nog niet van gekomen?. Dan krijgt u nu een kans door een stoel te sponsoren!

Voor Het Baken zijn 122 stoelen gekocht. De prijs van een stoel is € 89,25. en de inrichtingscommissie zoekt hiervoor sponsors. Spreekt dit idee u aan? Vul dan een formulier in, dat u kunt vinden in de Hervormde kerk, om een eenmalige machtiging te geven. 

In het begin van dit jaar hebben de heer en mevrouw Van Eck aangegeven met ingang van 1 januari 2012 te willen stoppen met hun werkzaamheden in Concordia. Ze hebben meer dan 30 jaar met hart en ziel in en voor Concordia gewerkt. Concordia is onder hun leiding een zalencentrum geworden dat niet meer weg te denken is uit Hervormd Woerden en uit de Gemeente Woerden. De afgelopen maanden is het college van kerkrentmeesters druk geweest met het zoeken naar een goede opvolger. Deze is gevonden in  de heer Van Ommen uit Naarden, die op dezelfde manier door zal gaan met het exploiteren van Concordia, waarbij de koffiekamer meer als eetgelegenheid gebruikt zal gaan worden.

Op donderdag 22 december is er voor iedereen gelegenheid om afscheid van Jan en Wilma te nemen en tevens kennis te maken met hun opvolgers.  

Dit jaar zullen de jongeren van de World Servantsgroep Woerden, graag uw kerstpost in Woerden en Zegveld willen bezorgen.  De opbrengst van deze actie is bestemd voor de reis in de zomervakantie naar Ghana, Bolivia of Malawi mogelijk te maken. Vanaf zondag 4 december t/m zondagochtend 18 december staan de dozen waar u uw kerstpost in kunt deponeren in de verschillende kerken. De kosten zijn € 0.30 per kaart en het geld kan samen met de enveloppen in de doos gedaan worden die in de kerken staan.

 

Elke woensdagmorgen 09.00 uur is in de Petruskerk het morgengebed. In dit half uur wordt en gezongen, geluisterd en gebeden met elkaar. Deze diensten zijn kerkelijk breed en iedereen is van harte welkom.

Op woensdag 14 december is er na het morgengebed in het ’t Centrum gelegenheid om gezamenlijk koffie te drinken.  Op deze woensdag is de predikant aanwezig om door te praten over het thema van deze ochtend. Het morgengebed begint om 09.00 uur en de bijeenkomst om 10.00 uur.

Op zondag 11 december is de  laatste pelgrimstocht van dit jaar gepland. U bent rond 13.30 uur van harte welkom bij de familie C. de  Groot, ’s Gravensloot 13 in Woerden. Vanaf ’s Gravensloot maken we de tocht door weilanden in de omgeving, maar  als het weer tegenzit gaat onze wandeling over meer geplaveide wegen van Woerden. Iedereen is van harte welkom.

 

 


 

Op woensdag 7 december zal Anneke Berkheij - Dol spreken over haar werk, de archeologie in Israel. Ze zal een korte inleiding geven over de Bijbel en Archeologie. Ze zal vertellen over haar ervaringen in Israel en laat iets van haar werk zien: op zoek naar een gewoon dorp uit de tijd dat onze jaartelling begint. De avond wordt gehouden in de Maranathakerk en begint om 20.00 uur.

 

Op 10 december viert RPLFM  het 40 jarige jubileum. Dit wordt gevierd met een marathonuitzending van 24 uur, te beginnen op 9 december 20 uur tot 10 december 20.00!
U als luisteraar kunt een plaat aanvragen door het overmaken van een sponserbedrag. Uw aangevraagde plaat wordt gedraaid en het bedrag dat u hiervoor wilt doneren, wordt later aangeboden aan de Mantelmeeuw en het Inloophuis "Leven met Kanker", 2 doelen die ook lokaal werken. 
Luister de komende weken naar de uitzending van RPL-FM en doe mee! Ook de Stichting Omroep Kerken Woerden zal hieraan deelnemen, dus ook in die uren kunt u verzoekplaten aanvragen.

 

‘Ladri di Biciclette’ is een Itialiaanse film uit 1948, en de film die op 30 november wordt vertoond in de Parochiezaal van de Bonaventurakerk in de Rijnstraat. Een Italiaanse man krijgt tijdens de Grote Depressie een kans om aan de slag te gaan als posterplakker. Op zijn eerste dag wordt zijn fiets gestolen, en de kansen om zijn familie uit de armoede te halen zijn in gevaar. Hij neemt zijn zoon en enkele vrienden mee voor een zoektocht door de stad naar de fiets die voor hem zoveel betekent. U kunt zich tot 29 november aanmelden voor de film bij j.vanhulsen@telfort.nl  De kosten voor deze avond bedraagt € 5.00, aanvang 19.30 uur

 

Er zijn veel soorten van verlies en aan elk verlies is een rouwproces gekoppeld. We rouwen naar het overlijden van een dierbare.  We kunnen ook rouwen om een echtscheiding, bij ernstig ziek zijn, werk verliezen, geen kinderen kunnen krijgen. Hoe gaan wij hier mee om? Kunnen we dit leren?. Op dinsdag 29 november zullen Annie van Tellingen en Geertje Bol een lezing hierover houden, deze lezing is gebaseerd op persoonlijke en praktijkervaringen. U bent van harte welkom in de Kruiskerk - de avond begint om 20.00 uur.