Alle uitzendingen

Over kerkbalans

Ingediend door sjoerd op wo, 01/15/2020 - 21:42
Gastvrij

Constand de Jonge is gasheer en bevraagt dhr Romijn, coordinator kerkbalans voor Gereformeerde kerk Woerden-Zegveld, Hij overziet de voorbereidingen en de uitvoering van de kerkbalans activiteiten en vertelt daarover.

Datum uitzending
Gast
Flip Romijn
Presentator
Technicus

Ds Robbemond is begonnen met zijn werk in Woerden

Ingediend door sjoerd op zo, 01/05/2020 - 22:41
Gastvrij

Ds. G.J. (Gertjan) Robbemond is inmiddels al geen onbekende meer in Woerden. Hij werd op 15 september 2019 bevestigd als wijkpredikant voor de Opstandingskerk in Woerden. Deze kerk behoort tot de Gereformeerde kerk Woerden-Zegveld. 

Hans Slooijer spreekt met hem over zijn ervaringen als predikant in zijn vorige gemeenten, de invloed die maatschappelijke ontwikkelingen hebben op het kerkelijk leven en wat hem opvalt in Woerden.

Staande op de drempel van het nieuwe jaar blikt hij terug op gebeurtenissen in het afgelopen jaar en hoe we als christenen het nieuwe jaar kunnen instappen.

Datum uitzending
Gast
Ds Robbemond - predikant voor de Opstandingskerk
Presentator
Technicus

Een nieuwe pionier in het Baken

Ingediend door sjoerd op wo, 01/01/2020 - 20:47
Gastvrij

Pioniersplek Het Baken heeft sinds enige tijd een nieuwe pionier in de persoon van Martine van der Herberg. Ook is nieuw dat zij op 8 december jl. is bevestigd als predikant voor deze nieuwe wijk in wording.

Hans Slooijer sprak enige weken geleden met haar over het zijn van pionier en wat haar daarin aantrekt. Ook komt ter sprake wat de plek van Het Baken is binnen de geloofsgemeenschappen in Woerden en wat Het Baken onderscheidt.

Datum uitzending
Gast
Mw. Martine van der Herberg
Presentator
Technicus

Advent Festival of Lessons and Carols - SOKW Special

Ingediend door sjoerd op za, 01/11/2020 - 10:52
Gastvrij

Op 8 december jl werd door het Woerdens Kamerkoor olv Geerten van de Wetering en met begeleiding van jeroen de Haan op het orgel het Festival of Nine Lessons and Carols uitgevoerd. Van die uitvoering is een opname gemaakt uitgezonden via RPL op 24 december.

Op verzoek hebben we de opname op deze website geplaatst zodat die langer te beluisteren is.   

Datum uitzending
Gast
DS Maarten Diepenbroek
Presentator
Technicus

Een afscheid van een betrokken voorzitter

Ingediend door sjoerd op do, 12/19/2019 - 22:27
Gastvrij

Theo den Braber, jarenlang voorzitter van SOKW en daarnaast gastheer voor het programma onderdeel Gastvrij is nu eens te gast bij Constand de Jonge. Theo neemt namelijk afscheid van SOKW en vertelt aan Constand over zijn werkzaamheden rond de uitzendingen van de kerken. De start daarvan is al in de 90er jaren van de vorige eeuw

Datum uitzending
Gast
Theo den Braber
Presentator
Technicus

de TOP2000 dienst

Ingediend door sjoerd op zo, 12/08/2019 - 14:00
Gastvrij

Op 28 december is een TOP2000 dienst gepland waarin de melodieen van de moderne liedjes worden gebruikt om belangrijkere boodschappen over te dragen. Hans Slooijer praat hierover met Ds Schelling, de initiatiefnemer voor deze soort van kerkdiensten. 

Datum uitzending
Gast
Ds Schalling
Presentator
Technicus

Ds. Overeem start in Woerden

Ingediend door sjoerd op za, 11/30/2019 - 20:51
Gastvrij

Op 15 september 2019 werd ds. C.J. Overeem bevestigd als predikant van de Hervormde gemeente Woerden, wijk Centrum-Oost.

Inmiddels is ds. Overeem verhuisd naar de pastorie in Woerden en zijn de verhuisdozen uitgepakt.  Woerden was voor ds. Overeem en zijn gezin niet onbekend, omdat hij voorheen predikant was in Zegveld. 

Hans Slooijer zocht ds. Overeem op en sprak met hem over zijn visie op kerkelijk Woerden, over zijn vorige gemeenten en hoe hij er op jonge leeftijd al toe was gekomen predikant te worden. Ook vertelt ds. Overeem over zijn belangstelling voor Israël en het joodse geloof.

Datum uitzending
Gast
Ds. C. J. Overeeem
Presentator
Technicus