Alle uitzendingen

De zorg en de kunsten bij elkaar....

Ingediend door sjoerd op zo, 07/03/2022 - 14:41
Gastvrij

In de rubriek Gastvrij dit weekend een gesprek over creatieve dagbesteding voor jonge mensen vanaf 18 jaar met een afstand tot de arbeidsmarkt. Hoe kun je deze jongelui uitdagen en begeleiden om hun creatieve talenten, waarvan ze zich vaak nauwelijks bewust zijn, te ontplooien.

Hierover spreekt Constand de Jonge met mevrouw Soley Omarsdottir. Ongeveer 15 jaar geleden zag zij een vergelijkbare vorm van dagbesteding en die beelden lieten haar niet meer los. Na negen jaar van nadenken, informeren, plannen maken, die weer bijstellen, enzovoort, begon zij zes jaar geleden in Breukelen met “Atelier Buitengewoon”. Begin dit jaar werd in Woerden de derde vestiging gestart. Aan de orde komt de vraag hoe mevrouw Omarsdottir er met haar medewerkers is slaagt een groep heel uiteenlopende jonge mensen ieder afzonderlijk de juiste individuele aandacht te geven bij het ontwikkelen van creatieve talenten. Maar ook wat er komt kijken voordat met dit type zorgverlening kan worden begonnen.

Veel luisterplezier,

Namens het SOKW-team.

Hans Slooijer en Constand de Jonge

Datum uitzending
Gast
Mw. Soley Omarsdottir.
Presentator
Technicus

Pastor Janneke Stam: al 5 jaar in dienst van de parochie

Ingediend door sjoerd op do, 06/30/2022 - 17:50
Gastvrij

De Parochie Pax Christi bestaat uit vier geloofsgemeenschappen; Kamerik (Heilige Hippolytus), Meije-Zegveld (Onze Lieve Vrouw Geboorte), Oudewater (Sint Franciscus van Assisie) en Woerden (Heilige Bonaventura).

Vorig jaar en vooral dit jaar beleeft deze parochie veel heugelijke gebeurtenissen die op mooie en inspirerende wijze worden gevierd en waaraan heel veel mensen deelnemen. Zo vierde Huub Spaan op 1 juni jl. zijn uitgestelde en daarom 25+1 jarig jubileum als pastoor in een volle kerk in Oudewater.

En dit voorjaar werd op bijzondere wijze gevierd dat Janneke Stam alweer 5 jaar als pastor aan de parochie is verbonden. 

Hoe dat jubileum is gevierd en ook hoe zij er toe kwam op latere leeftijd theologie te gaan studeren, pastor te worden en vanuit welke rijkdom zij anderen laat delen, vertelt zij aan Hans Slooijer op boeiende en persoonlijke manier.

Veel luisterplezier!

Het SOKW-team.

Datum uitzending
Gast
Pastor Janneke Stam
Presentator
Technicus

De Open Petruskerk en Woerden is 650 jaar stad.

Ingediend door sjoerd op wo, 06/01/2022 - 22:39
Gastvrij

De cie Open Petrus biedt, in het kader Woerden 650 jaar stad, een concert aan (een vertelling plus muziek) met muziek uit de tijd van de start van de stadsrechten. Constand de Jonge heeft een gesprek met mevr. Ita Hijmans van Aventure uit Amsterdam, specialisten in oude muziek en Arjan Polderman, lid van de Cie Open Petrus.

Het concert is gepland op 18 juni as, om 17.15 uur in de Petruskerk. 

Datum uitzending
Gast
Ita Hijmans en Arjan Polderman
Presentator
Technicus

Gastvrij: over de troost in de psalmen

Ingediend door sjoerd op za, 05/21/2022 - 09:12
Gastvrij

Voor velen van u is de heer Bert van Kooten geen onbekende. Hij was tot zijn pensionering in 2018 geestelijk verzorger in het Zuwe Hofpoortziekenhuis en in verpleeghuis Careyn Weddesteyn in Woerden.

Zeer recent verschenen van zijn hand psalmteksten ter troost en bemoediging, gebundeld in de publicatie Eén is er die omziet. Eerder publiceerde hij Een God die nabij komt, teksten voor Advent en Kerstmis

Over deze nieuwe publicatie zegt Bert van Kooten: "Psalmen ter troost en bemoediging. Er is altijd wel in elk geval één psalm die raakt. Vandaag, nu. Want de inhoudelijke rijkdom van de psalmen is groot en de erin verwoorde geloofs- en levenservaringen zijn heel herkenbaar. Lees de psalm die op dit moment bij je past. Morgen heb je misschien een andere psalm nodig, want het leven is vol verrassingen. Aangename en pijnlijke. En dan doet het uiteindelijk goed om te weten dat er in elk geval Eén is, die omziet. Een, die omziet naar u, naar jou."

Hans Slooijer sprak met Bert van Kooten over zijn werk als geestelijk verzorger in de afgelopen jaren, over zijn missie en bijzondere ervaringen, die vooral een bron waren voor zijn boek.

Veel luisterplezier!

Het SOKW-team.

Datum uitzending
Gast
Bert van Kooten
Presentator
Technicus

Gastvrij: over de vrijheid

Ingediend door sjoerd op di, 05/10/2022 - 08:02
Gastvrij

In de herhaling van een Gastvrij-uitzending in het afgelopen najaar gaat het om belegering van Woerden door de Spanjaarden in 1575 en 1576 en de wonderbaarlijke gebeurtenis die tot gevolg had dat het beleg werd beëindigd. Constand de Jonge sprak destijds hierover met Henk de Valk van de Commissie Open Petrus. Bijzonder is dat dit buitengewone verhaal is afgebeeld op een kerkraam van de Petruskerk.

In deze tijd van herdenken van de Duitse bezetting en vieren van de daarop volgende bevrijding is het goed te beseffen dat onvrijheid heel vaak op de loer ligt en dat vrijheid ook in 2022 gekoesterd moet worden. Kijk naar wat er op dit moment gebeurt in Oekraïne, maar ook op andere plaatsen in de wereld.

Datum uitzending
Gast
Henk de Valk
Presentator
Technicus

Gastvrij: voor een veilige gemeente!

Ingediend door sjoerd op wo, 04/20/2022 - 15:40
Gastvrij

De Protestantse Kerk Nederland (PKN) vraagt bij de plaatselijke geloofsgemeenschappen aandacht voor de 'Veilige Gemeente'. Dat betekent dat de leden elkaar met respect behandelen en dat de mensen met speciale taken en opdrachten binnen de gemeente geen misbruik maken van hun positie.

In Woerden hebben de geloofsgemeenschappen die deel uitmaken van de PKN gezamenlijk twee vertrouwenspersonen benoemd waar gemeenteleden terecht kunnen met hun vragen, vermoedens en meldingen. Dat zijn ds. Margriet v.d. Kooi en ds. Wim Koerselman.

Hans Slooijer sprak met ds. Wim Koerselman over de betekenis van de 'Veilige Gemeente' en wat de functie van de vertrouwenspersonen in de praktijk is. Op indringende wijze en met een voorbeeld geeft hij het belang aan.

U vindt de contactgegevens van de beide vertrouwenspersonen in de kerkbladen en op de website pknwoerden.nl.

Veel luisterplezier!

Het SOKW-team.

Datum uitzending
Gast
Ds. Koerselman
Presentator
Technicus

Gastvrij: over het logeerhuis Bredius

Ingediend door sjoerd op do, 04/07/2022 - 16:55
Gastvrij

In de rubriek Gastvrij gaat het gesprek over het Logeerhuis Bredius. Dit logeerhuis, uitgaande van de Stichting Logeerhuis Bredius, is nu een jaar in bedrijf. Om mantelzorgers even rust te gunnen, worden mensen die niet zonder de dagelijkse hulp en aandacht kunnen van deze zorgverleners, enige tijd opgevangen in Logeerhuis Bredius. Zodoende hebben deze mantelzorgers even meer tijd voor zichzelf en kunnen ze vaak ook op adem komen.

Hoe is dit logeerhuis ontstaan, waren al voorbeelden bekend?

Hoe werd geschikte huisvesting gevonden?

Hoe verliep de voorbereiding, organisatorisch en inhoudelijk?

Was er hulp van anderen, bijvoorbeeld van een bestaand organisatorisch verband?

Zijn er professionele krachten beschikbaar of wordt alleen met vrijwilligers gewerkt?

Hierover heeft Constand de Jonge een gesprek met mevrouw Mirjam Bijlenga, directeur van de Stichting Logeerhuis Bredius.

Datum uitzending
Gast
Mirjam Bijlenga
Presentator
Technicus

Gastvrij: de beeldengroep in de Petruskerk

Ingediend door sjoerd op vr, 03/25/2022 - 08:39
Gastvrij

Enkele weken geleden is in de Petruskerk een beeldengroep geplaatst die de graflegging van Jezus voorstelt. Het betreft een beschadigde beeldengroep, een overblijfsel van de Beeldenstorm die in 1566 over de Lage Landen raasde.

Hier ging een periode van drie jaar onderzoek en overleg vooraf. Maar het resultaat is dat in de kooromgang van de Petruskerk een eeuwenoude beeldengroep staat opgesteld, in een zo gunstig mogelijke klimatologische omstandigheid. Geïnteresseerde bezoekers kunnen nu een kijkje nemen in de kerk.

Over dit project en over deze nieuwe opstelling spreekt Constand de Jonge met Kerkrentmeester voor de Petruskerk, Piet Veerman, en met Henk de Valk, voorzitter van de commissie die het bezoek aan de Petruskerk organiseert. Hoe is de belangstelling voor de beeldengroep weer ontstaan, met welke instanties moest worden overlegd, hoe kon dit project financieel mogelijk en dus uitvoerbaar worden? En hoe kunnen de toenemende aantallen bezoekers worden verwelkomd en rondgeleid?    

Datum uitzending
Presentator
Technicus

Gastvrij:over de aanpak van armoede in Woerden

Ingediend door sjoerd op do, 03/10/2022 - 20:15
Gastvrij

Raad van Kerken Woerden organiseerde op 28 februari jl. een open podium met alle elf politieke partijen die deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezingen onder de titel: "Armoede aanpakken!"

Vier jaar geleden was er de gedachte dat met een gerichte agenda het aantal mensen dat in armoede leeft, flink zou zijn terug te dringen. Maar, er is nog steeds sprake van veel armoede in Woerden: het gaat nu om bijna 2.000 mensen, waarvan 900 kinderen!

Persoonlijke verhalen van enkele aanwezigen maakten diepe indruk. Hoe moeilijk het is om bij een laag inkomen de eindjes aan elkaar te knopen, geen geld te hebben voor gezond voedsel en de energierekening niet meer te kunnen betalen. Aan het slot van de avond is een concreet Actieplan vastgesteld dat onderdeel moet worden van het nieuwe beleid van de gemeente Woerden voor de komende vier jaren. Er is geen tijd te verliezen!

Belangrijke punten zijn:

-        Vereenvoudig alle regelingen en hulp bij de aanvraag vanuit één loket

-        Gratis kinderoppas en sporten voor kinderen en jongeren

-        Rijkssubsidies voorschieten en direct uitbetalen

-        Leerlingen op scholen leren hoe met geld om te gaan

-        Woningen versneld isoleren, zodat de energiekosten niet verder stijgen, maar dalen

-        Maak geen regelingen achter het bureau, maar betrek mensen bij de invulling en uitvoering van het beleid.

Hans Slooijer sprake met ds. Joost Schelling en mw. Trudy Molenaar, die actief betrokken waren bij de organisatie en uitvoering van het debat. Zij geven antwoord op vragen naar de oorzaak van armoede, hoe huishoudens geholpen kunnen worden, wat de kerken en wat de politiek kan doen.

Het debat is terug te zien op: https://youtu.be/JMf4-pcBB3g 

Meer informatie op de site van de Raad van Kerken Woerden: www.kerkeninwoerden.nl

Veel luisterplezier!

Het SOKW-team.

Datum uitzending
Gast
ds. Joost Schelling en mw. Trudy Molenaar
Presentator
Technicus

Gastvrij: een gesprek met Ds Visser

Ingediend door sjoerd op do, 02/24/2022 - 09:09
Gastvrij

Terwijl in november 2020 de coronapandemie heerste, werd ds. Bastiaan Visser bevestigd als predikant van de hervormde wijkgemeente Centrum-Oost in Woerden. Daarvoor was hij drie jaar verbonden geweest aan deze gemeente als kerkelijk werker, toen hij theologie studeerde.

Hans Slooijer zocht ds. Visser op en sprak met hem over deze periode, over zijn persoonlijke ervaringen met ziekte en overlijden ten gevolge van corona en over zijn visie op wat mensen voor elkaar kunnen betekenen in tijden van vreugde en van verdriet. 

Veel luisterplezier!

Het SOKW-team.

Datum uitzending
Gast
Ds. Bastiaan Visser
Presentator
Technicus