Alle uitzendingen

Gastvrij: over de lange reis van Abraham Kuyper.

Ingediend door sjoerd op za, 11/19/2022 - 08:45
Gastvrij

Dit is geen uitzending als gebruikelijk omdat er geen gast is, als gevolg van onverwachte uitval door ziekte. Daardoor heb ik onverwacht de mogelijkheid u iets te vertellen over het maken van een rondreis begin 1900, ruim honderd jaar geleden.

Er is een uitgebreid verslag beschikbaar van een reis in 1905 rond de Middellandse Zee die negen maanden duurde. Niemand minder dan Abraham Kuyper maakte deze reis. Waarom kwam hij op de gedachte dit avontuur aan te gaan? Welke landen bezocht hij in het bijzonder en welke thema’s en gebeurtenissen hadden zijn speciale aandacht?

Hopelijk zult u met belangstelling luisteren naar deze vertelling over een verslag dat, verdeeld over twee boeken, ongeveer duizend pagina’s tekst bevat.

Datum uitzending
Presentator
Technicus

Gastvrij: over de activiteiten van House of Hope

Ingediend door sjoerd op zo, 11/06/2022 - 20:46
Gastvrij

Sinds het voorjaar van 2022 is House of Hope actief in Woerden. Het wil een ontmoetingsplaats zijn voor statushouders en Oekraïners die nu in Woerden wonen en graag even willen ontspannen en elkaar en hun Nederlandse stadgenoten willen ontmoeten. Er is gelegenheid om wat te drinken, elkaar te leren kennen, elkaar wegwijs te maken, een leuk uitstapje te maken, of wat er samen is te bedenken. 

Initiatiefnemers namens de Woerdense kerken zijn Karin Bol en Dianne van Duuren. Zij coördineren de activiteiten en ondersteunen de vele vrijwilligers die meehelpen.

Hans Slooijer zocht hen op tijdens een ontmoetingsochtend en sprak met hen over hun ervaringen en hun plannen voor de toekomst. Meer informatie is te vinden op: pknwoerden.nl.

U kunt ook een mail sturen aan houseofhopewoerden@gmail.com of een whatsapp-bericht sturen naar 06-82663134.

Veel luisterplezier!

Het SOKW-team.

Datum uitzending
Gast
Karin Bol en Dianne van Duuren
Presentator
Technicus

Het Luisterboek: Jozef ziet zijn broers weer terug...

Ingediend door sjoerd op za, 10/22/2022 - 10:34
Het Luisterboek

Er heerst hongersnood in het land en Jacob besluit dat zijn zonen naar Egypte moeten gaan. Daar is voldoende graan. Zo ziet jozef na jaren zijn broers weer terug, maar ze herkennen hem niet. Hij is immers als Egyptenaar gekleed en jaren ouder...Hij zal hij hen begroeten?

Datum uitzending
Presentator
Technicus

Gastvrij: over het werk van schuldhulpmaatje

Ingediend door sjoerd op za, 10/22/2022 - 10:31
Gastvrij

Het is voor steeds meer mensen moeilijk om rond te komen. Niet alleen mensen met een uitkering, ook degenen die een baan hebben met een redelijk inkomen merken soms tot hun verbijstering dat hun inkomen niet meer genoeg is om de gestegen uitgaven nog te kunnen betalen. Zij komen onvermijdelijk in de problemen. En we zijn allemaal, van dichtbij of op afstand, bekend met deze problemen.

De gemeenten, ook Woerden hebben hun instellingen voor schuldhulpverlening en vanouds verlenen kerken en andere particuliere fondsen ook hulp en bijstand. Daarnaast kennen we in Woerden de Schuldhulpmaatjes. Zij streven ernaar mensen die financieel in de problemen komen, daar weerbaarder tegen te worden.

Hierover spreekt Constand de Jonge met Hans Janssen, coördinator van de Woerdense Schuldhulpmaatjes. Hoe doen deze hulpverleners hun werk en wanneer komen zij in actie? Ook de invloed van torenhoge energieprijzen komt aan bod, evenals de vraag of de huidige, uitzonderlijke omstandigheden ook bijzondere vaardigheden vragen van de schuldhulpmaatjes.  

Veel luisterplezier,

Het SOKW team

Datum uitzending
Gast
Dhr Hans Janssen
Presentator
Technicus

Gastvrij: over het werk van een pastoraal werker in de gemeente...

Ingediend door sjoerd op wo, 10/05/2022 - 20:38
Gastvrij

De Generale Synode van de PKN heeft onderzoek laten doen naar het aantal voorgangers dat in de komende jaren nodig is en of aan die behoefte voldaan kan worden. Uit het onderzoek komt naar voren dat er tekorten dreigen. Het aantal studenten dat kiest voor het ambt van voorganger loopt terug.

Het is dan ook best bijzonder dat er zij-instromers zijn die kiezen voor een kerkelijk ambt. Eén van die personen is mevrouw Henriette van der Wilt uit Kamerik. Zij is begonnen aan de opleiding Pastoraal Werk om zich te gaan richten op seniorenpastoraat. Zij loopt stage bij de Hervormde Gemeente Woerden, wijkgemeente Centrum-Oost. Hans Slooijer sprak met haar over haar keuze, haar passie en hoe zij pastoraat ziet.

De opname van het gesprek wordt afgesloten met Psalm 122. Daarna improviseert Sietze de Vries over psalm 122. Hij bespeelt het bijzondere Hinsz/Freytag orgel van de Petrus en Paulus kerk te Loppersum (Groningen).

Datum uitzending
Gast
Mw. Henriette van der Wilt
Presentator
Technicus

Luisterboek: over Jozef de droomuitlegger....

Ingediend door sjoerd op wo, 10/05/2022 - 20:33
Het Luisterboek

jozef komt, tot zijn eigen verbazing, uit de gevangenis en wordt door de farao gevraagd zijn dromen uit te leggen. Farao is overtuigd van zijn uitleg en zijn kennis en benoemt hem zelfs tot de onderkoning! Hieronder is een tekening opgenomen die je kunt kleuren.

Datum uitzending
Presentator
Technicus
bestand

Gastvrij: Ds Joost Schelling vertrekt en vertelt daarover...

Ingediend door sjoerd op zo, 09/25/2022 - 20:39
Gastvrij

Zoals velen van u waarschijnlijk al gehoord hebben, gaat ds. Joost Schelling, wijkpredikant van de wijk rond de Kruiskerk, zijn arbeid in dienst van de PKN Woerden na ruim vijf jaar beëindigen. Dominee Schelling treedt per 1 november aanstaande als directeur in dienst van de Vereniging voor Kerkrentmeesterlijk beheer, kortweg de VKB.

Dit betekent een hele verandering voor Joost Schelling en zijn gezin, maar ook voor de Woerdense kerkelijke gemeenschap, in het bijzonder de wijkgemeente rond de Kruiskerk. Daarom zijn we nieuwsgierig om van hem te horen waarom hij succesvol naar deze functie solliciteerde.

Duidelijk is dat voor hem straks de eerste uitdaging ligt in de inmiddels extreem hoge prijzen voor energie. Maar ook: welke uitdagingen ziet Joost op de langere termijn voor de VKB? Ook willen we graag weten wat voor organisatie de VKB is. Bestaat de vereniging al lang, zijn er veel medewerkers, of is er juist een klein team? En is er ook een regionale structuur?

Datum uitzending
Gast
Ds Joost Schelling
Presentator

Gastvrij: De kerk als inspiratiebron

Ingediend door sjoerd op do, 09/08/2022 - 21:06
Gastvrij

Deze keer krijgen we een inkijkje in de kerkenraadsdag die de wijkgemeente Noord+West van de Hervormde Gemeente Woerden afgelopen zaterdag beleefde.

Prof. Edward van 't Slot, als hoogleraar verbonden aan de PThU, leerstoel Beroepsvorming en spiritualiteit, verzorgde 's morgens een inleiding en begeleidde de discussie. Zijn thema was: De kerk als inspiratiebron.

Tijdens de lunchpauze sprak Hans Slooijer met hem over enkele van zijn kernachtige uitspraken.

Datum uitzending
Gast
Prof. Edward van 't Slot
Presentator
Technicus