Alle uitzendingen

Over de pastorale zorg in de hervormde gemeente...

Ingediend door sjoerd op vr, 10/08/2021 - 08:02
Gastvrij

Sinds jaar en dag zijn in de Hervormde Gemeente Woerden kerkelijk werkers actief. Zij vervullen diverse taken, waaronder het pastoraat, in samenwerking met de predikanten.

De Protestantse Kerk Nederland (PKN) verstaat onder pastoraat: "De kern van pastoraat is omzien naar elkaar in de naam van Christus. Het is de hulp die we elkaar bieden om de weg met God te gaan, in alle omstandigheden van het leven."

Eén van de pastoraal werkers was de heer Jan Hanse. Hij verleende tot zijn pensionering bijna 20 jaar pastorale zorg aan gemeenteleden en randkerkelijken in Woerden.

Hans Slooijer sprak met hem over dit belangrijke werk dat hij al die jaren mocht verrichten en wat hem vooral bij is gebleven. 

Maar ook hoe je in contact komt met mensen en wat in de huidige tijd de betekenis is van het meeleven van de kerk met mensen: omzien naar elkaar vanuit geloof, hoop en liefde.

 

Datum uitzending
Gast
Dhr Jan Hanse
Presentator
Technicus

Gastvrij: in gesprek met Frans van Dijke, Dovenpastor in de PKN.

Ingediend door sjoerd op wo, 09/22/2021 - 20:54
Gastvrij

Onlangs ging onze plaatsgenoot dominee Frans van Dijke, verbonden aan het Dovenpastoraat in de protestantse kerken, met pensioen. Hij nam afscheid na een  dienstverband van zeventien jaar.

Daarvóór was Frans een aantal jaren wijkpredikant in de Gereformeerde Kerk in de wijk rondom de Kruiskerk. In de rubriek Gastvrij spreekt Constand de Jonge met Frans van Dijke over de vraag hoe zijn carrièreswitch, van wijkpredikant naar dovenpastor tot stand kwam. Werken met dove mensen gaat niet zonder beheersing van de gebarentaal voor doven. En dan moet het ook wel over het boegbeeld van de doventolken, Irma Sluis gaan. Belangrijker is evenwel de vraag of mensen die heel weinig of niets horen, zich eek heel eenzaam kunnen voelen.

Datum uitzending
Gast
Ds. Frans van Dijke.
Presentator
Technicus

Gastvrij: Een jubileum: Pastor Huub Spaan is 25 jaar priester!

Ingediend door sjoerd op do, 09/09/2021 - 12:54
Gastvrij

Op 1 juni van dit jaar was het 25 jaar geleden dat pastoor Huub Spaan tot priester werd gewijd. 

Hij is al weer vele jaren als pastor verbonden aan de parochie Pax Christi Woerden, Oudewater, Kamerik, De Meije en Zegveld.

 

Hans Slooijer sprak met hem over hoe het is om pastoor te zijn en wat er in 25 jaar is veranderd.

Ook komt ter sprake wat het betekent dat de kerk een minder prominente positie in de samenleving inneemt.

Tenslotte vertelt Huub Spaan welke jubilea in de loop van dit kerkelijk jaar nog meer zullen worden gevierd.  

 

Datum uitzending
Gast
Pastor Huub Spaan
Presentator
Technicus

Gastvrij: over de Charismatische beweging..

Ingediend door sjoerd op do, 08/19/2021 - 14:18
Gastvrij

NB: Ivm de vakantie is dit een herhaling van een eerdere uitzending.

In deze uitzending van dé christelijke omroep van Woerden en omgeving zal het gaan over de Charismatische Geloofsbeweging in de wereld, in Nederland en vooral in Woerden. Charismatisch komt van het Griekse woord Charismata: Gaven van de Geest. In Nederland bestaat sinds 1960 het tijdschrift Vuur, de landelijke Bewegingen, zowel Protestants als RK, zijn actief vanaf 1975 en in 1985 kreeg de Vrije Universiteit in Amsterdam een bijzondere leerstoel Charismatische Theologie. We spreken dus niet over iets nieuws.

Mijn gast, Pieter ’t Hart, al jaren actief in de Charismatische Beweging, zal vertellen hoe de Beweging vanaf begin jaren ’90 in Woerden voet aan de grond kreeg en in de loop der jaren groeide. In 1994 ging het Uur van Lofprijzing van start, dat nog steeds goed wordt bezocht. Begrippen als Zevenwekenvormingen en Shekinavormingen komen aan bod en worden door Pieter uitgelegd. Hij besteedt ook aandacht aan de Meerdaagse Ontmoetingsbijeenkomsten, Conventies geheten, die buiten Coronatijd twee keer per jaar worden gehouden. Kortom, een leerzaam half uur voor degenen die meer willen weten van de Charismatische Beweging! 

gastheer is Constand de Jonge

Datum uitzending
Gast
Dhr. Pieter 't Hart
Presentator
Technicus

Gastvrij: Over een Jordaniëreis

Ingediend door sjoerd op vr, 08/13/2021 - 09:21
Gastvrij

(Herhaling ivm vakantieperiode)

Voor velen is het een droom om een reis naar het Midden-Oosten te maken en op hen die al eens Israël of Jordanië bezochten, heeft de reis een blijvende indruk gemaakt.

Ds. Hans Berkheij en zijn vrouw Anneke maakten meerdere vakantie- en studiereizen naar Jordanië, wat ook wel wordt genoemd: ‘Het andere Heilige Land’. U hoort hen vertellen over de voorbereidingen van de reis in 2018 en wat zij meemaakten tijdens eerdere reizen naar dit Overjordaanse buurland van Israël.  

Datum uitzending
Gast
Ds. en Mw Berkheij
Presentator
Technicus

Gastvrij: over schulden en het oplossen ervan...

Ingediend door sjoerd op wo, 07/28/2021 - 22:33
Gastvrij

(Ivm de vakantie periode is dit een herhaling van een eerdere uitzending)

Steeds meer mensen worstelen met oplopende schulden. De Gemeenten merken dit aan de toenemende drukte bij hun Afdeling Schuldhulpverlening. Maar ook bij de kerken groeit de vraag naar hulp. En Woerden vormt hierop geen uitzondering. Nog onduidelijk is welke gevolgen de Coronapandemie veroorzaakt voor de schuldhulpverlening.

Hierover spreekt Constand de Jonge met Alwin Oerlemans, voorzitter van Maatjes voor Woerden. Dit is de Woerdense afdeling van de landelijke instelling SchuldHulpMaatje, een initiatief van de Protestantse Kerk Nederland.

Er komen vragen aan de orde als: Is er wat betreft schuldhulpverlening samenwerking tussen Overheid en Particulier Initiatief en zo ja, hoe werkt dat? Hoe is het werk van de vrijwilligers van Maatjes voor Woerden georganiseerd en hoe worden zij toegerust voor hun werkzaamheden? Welke betekenis kan het Landelijk Bureau hebben voor plaatselijke activiteiten?

Datum uitzending
Gast
Alwin Oerlemans, Maatjes voor Woerden
Presentator
Technicus