Alle uitzendingen

Gastvrij: Over schuldhulpverlening door Maatjes voor Woerden

Ingediend door sjoerd op za, 01/16/2021 - 16:34
Gastvrij

In de rubriek Gastvrij gaat het gesprek dit keer over de worsteling van steeds meer mensen met oplopende schulden. De Gemeenten merken dit aan de toenemende stroom mensen die zich melden bij hun Afdeling Schuldhulpverlening. Maar ook bij de diaconieën van de kerken groeit de vraag naar hulp. En Woerden vormt hierop geen uitzondering.

Hierover spreekt Constand de Jonge met Alwin Oerlemans, voorzitter van Maatjes voor Woerden, de Woerdense tak van de landelijke instelling SchuldHulpMaatje.

Is er wat betreft schuldhulpverlening samenwerking tussen Overheid en Particulier Initiatief en zo ja, hoe werkt dat? Zijn de vrijwilligers van Maatjes voor Woerden toegerust voor hun werkzaamheden? Welke betekenis kan het Landelijk Bureau hebben voor plaatselijke activiteiten?

Datum uitzending
Gast
Dhr. Alwin Oerlemans
Presentator
Technicus

Gastvrij: Rik Gorter blikt terug op 3 jaar seniorenpastoraat.

Ingediend door sjoerd op do, 12/31/2020 - 10:22
Gastvrij

De heer Rik Gorter was de afgelopen drie jaar werkzaam als seniorenpastor binnen de Hervormde Gemeente van Woerden, de open-confessionele wijkgemeente Noord + West. Per 1 januari 2021 stopt dit en zal hij andere gemeenten gaan dienen.

Hans Slooijer praat met hem over zijn ervaringen en wat zijn werk zo bijzonder maakt, de mooie momenten, maar ook wat wel eens lastig was.

Het gesprek wordt afgesloten met een nieuwjaarswens aan u. Veel luisterplezier!

Na afloop: een deel uit de orgelimprovisatie door Sietze de Vries op psalm 62. Het staat op een set van 2 CDs die te koop is bij de Hervormde gemeente te Woerden a 17.50, waarbij u natuurlijk het orgelfonds ondersteunt. Bestellingen en nadere informatie kunt u verkrijgen via info@batzorgel-petruskerk.nl 

Datum uitzending
Gast
Rik Gorter
Presentator
Technicus

Gastvrij: over de encycliek Fratelli tutti

Ingediend door sjoerd op vr, 12/18/2020 - 09:04
Gastvrij

Constand de Jonge heeft een gesprek met Pastor Huub Spaan van de Pax Christi geloofsgemeenschap, waartoe de Bonaventura parochie in Woerden behoort, over de laatste encycliek van Paus Franciscus "Fratelli tutti".

De paus grijpt daarin terug op woorden van zijn naamgever, de heilige Franciscus van Assisi, waarmee hij oproept tot medemenselijkheid en samenwerking om de problemen van de huidige tijd te lijf te gaan: ongelijkheid, migratie, nationalisme en het corona.virus.   

Datum uitzending
Gast
Pastor Huub Spaan
Presentator
Technicus

Gastvrij: Evelien van Vliet vertelt over haar boeken

Ingediend door sjoerd op do, 12/03/2020 - 08:16
Gastvrij

Enkele jaren geleden tijdens Pinksteren hoorde Evelien van Vliet uit Kamerik een zachte stem die tegen haar zei een boek te schrijven over de Heilige Geest.

Hans Slooijer zocht haar op en sprak met haar over deze bijzondere gebeurtenis en over de boeken die zij heeft geschreven. Evelien vertelt hoe de boeken tot stand zijn gekomen, met welk doel en hoe deze zijn te gebruiken. Maar ook wat zij al schrijvend heeft ontdekt.

Datum uitzending
Gast
Evelien van Vliet
Presentator
Technicus

Gastvrij: over het Woerdense Carillon

Ingediend door sjoerd op wo, 11/18/2020 - 16:42
Gastvrij

Zaterdagavond is Guus van Buchem de gast bij presentator Constand de Jonge; ze praten over het carillon, vroeger en nu en over de activiteiten die de Stichting Carillon Woerden ontplooit ter promotie van carillon en carillonmuziek.

Datum uitzending
Gast
Guus van Buchem, namens de Stichting Carillon Woerden
Presentator
Technicus

Gastvrij: Ds Stam is nieuw in Woerden - een kennismaking

Ingediend door sjoerd op wo, 11/04/2020 - 22:05
Gastvrij

Deze week is het al weer twee maanden geleden dat ds.Jan Willem Stam als predikant verbonden werd aan de Hervormde Gemeente in Woerden, wijk Noord+West. Inmiddels heeft hij al een aantal diensten geleid, waaronder de startzondag, een doopdienst, uitvaarten en avondgebeden en is hij al lang geen onbekende meer.

Hans Slooijer zocht hem op en sprak met hem in zijn studeerkamer over zijn eerste ervaringen, na zijn verhuizing met gezin naar Woerden in de afgelopen zomer, maar ook over de betekenis van de kerk in deze tijd.

Ds. Stam vertelt over het al dan niet begrenzen van grondrechten, zoals godsdienstvrijheid en vrijheid van meningsuiting. 

Tenslotte hoort u welke ambities hij nastreeft in zijn mooie werk.

Datum uitzending
Gast
Ds Jan WIllem Stam
Presentator
Technicus