Lezen met pastor Thijs van Zaal

Ingediend door sjoerd op za, 09/28/2019 - 09:26
een brief ...

Dinsdag 9 oktober  is de eerste avond om samen met pastor T. van Zaal de Brieven van Paulus te gaan lezen.

Aan het begin van Christendom en Kerk staat naast de apostelen ook de opvallende persoon van Paulus van Tarsus. Eerst was hij een ijveraar voor de Joodse tradities. Na een plotselinge roeping werd hij verkondiger van Christus en van het evangelie. Hij heeft veel gemeenschappen gesticht, waar hij naderhand contact mee hield door middel van brieven. Het komend jaar kunt u samen een van die brieven, de eerste brief aan de Korinthiërs, gaan lezen.

De avond is in de Parochiezaal Bonaventurakerk, Rijnstraat 56, Woerden. Om 20.00-22.00 uur.U kunt zich aanmelden bij  secr@parochiepaxchristi.nl  Aan deze avond zijn geen kosten verbonden.