Gastvrij: in gesprek met Frans van Dijke, Dovenpastor in de PKN.

Ingediend door sjoerd op wo, 09/22/2021 - 20:54
Gastvrij

Onlangs ging onze plaatsgenoot dominee Frans van Dijke, verbonden aan het Dovenpastoraat in de protestantse kerken, met pensioen. Hij nam afscheid na een  dienstverband van zeventien jaar.

Daarvóór was Frans een aantal jaren wijkpredikant in de Gereformeerde Kerk in de wijk rondom de Kruiskerk. In de rubriek Gastvrij spreekt Constand de Jonge met Frans van Dijke over de vraag hoe zijn carrièreswitch, van wijkpredikant naar dovenpastor tot stand kwam. Werken met dove mensen gaat niet zonder beheersing van de gebarentaal voor doven. En dan moet het ook wel over het boegbeeld van de doventolken, Irma Sluis gaan. Belangrijker is evenwel de vraag of mensen die heel weinig of niets horen, zich eek heel eenzaam kunnen voelen.

Datum uitzending
Gast
Ds. Frans van Dijke.
Presentator
Technicus