Gastvrij: Het ambtsjubileum van Ds Schouten

Ingediend door sjoerd op wo, 09/12/2018 - 21:45
Gastvrij

Gast is deze keer ds. Gerrit Schouten, al 10 jaar als predikant verbonden aan de Hervormde Gemeente in Woerden, wijk West, onderdeel van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN). Op zondag 9 september jl. werd in de kerkdienst herdacht dat hij deze week 25 jaar het ambt van predikant vervult.

Datum uitzending
Presentator
Technicus