De top 20 van de PKN

Ingediend door sjoerd op wo, 02/23/2022 - 21:19

Onlangs verscheen de Top 20 liederen van de Protestante kerk. Waarin vele bekende liederen stonden, ze zijn afkomstig uit verschillende liedbundels. De top van 5 van deze lijst is

5   De steppe zal bloeien

4  ‘k stel mijn vertrouwen 

3   Ik zal er zijn

De beelden van de graflegging

Ingediend door sjoerd op wo, 02/23/2022 - 21:14

Zoals u in de krant hebt kunnen lezen is de graflegging in de Petruskerk klaar. Alle beelden zijn gerestaureerd en geplaatst aan de linkerzijde van de kerk, direkt als bij binnenkomt. Zo is hiermee weer een stuk geschiedenis zichtbaar geworden. Er is veel over te vertellen, op zaterdag is de kerk open van 11.00 tot 16.00 uur.

maart 2022: Kaarsjes in de Petruskerk

Ingediend door sjoerd op wo, 02/23/2022 - 21:08

Op 4 maart as zal er na twee jaar een KAARSJES in de PETRUS gehouden worden.Deze avond  zal er iets anders uitzien dan u gewend bent. De vrije inloop blijft en is van 19.00 tot 21.30uur. Kaarsjes aansteken kan wel en stil zijn voor een meditatief moment. Ook zal koor- en pianomuziek te horen zijn. Wat wel verandert is dat er buiten geen kaarsjes worden uitgereikt en er is geen gelegenheid om koffie te drinken.

De 40dagen tijd komt eraan...

Ingediend door sjoerd op wo, 02/23/2022 - 21:07

Op woensdag 2 maart begint de veertigdagentijd.  Dit is een tijd van voorbereiding op Pasen.  Op  de woensdagen worden er avondgebeden gehouden in de Lutherse kerk. Het thema dit jaar is : Bronnen van hoop in de woestijn.   Een thema dat heel wat Bijbelse  bronnen biedt. En dat heel dichtbij de situatie waarin we nu leven kan komen.  De avonden worden gehouden op 9  16  23  30 maart en 6 april.  Vervolgens in de Goede week nog, tegen die tijd hoort u hier meer van ons.

28 feb 2022: Debat over armoedebestrijding in Woerden

Ingediend door sjoerd op di, 02/08/2022 - 21:54

De Raad van Kerken organiseert op 28 februari a.s. een debat over de bestrijding van armoede met alle politieke partijen die deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezingen. Het is de bedoeling dat de politieke partijen dan hun ideeën en voorstellen voor de komende 4 jaren periode naar voren zullen brengen, maar ook andere organisaties zijn aanwezig en belangstellende burgers zijn van harte welkom. 

Een kaarsje in de Petrus..nu op woensdag en zaterdag!

Ingediend door sjoerd op wo, 10/07/2020 - 22:51

Het is inmiddels al een mooie traditie geworden om drie keer per jaar een kaarsje aan te steken in die prachtige en eeuwenoude Petruskerk in Woerden. Op vrijdag 6 november zou het de 15e keer zijn en in december wordt het eerste lustrum bereikt. Vele duizenden zijn er al in de kerk geweest om hun kaarsje aan te steken.

De Petruskerk gaat weer (meer) open....

Ingediend door sjoerd op wo, 06/17/2020 - 21:51

Vanaf maart is de Petruskerk elke woensdag en zaterdag  beperkt open geweest om een kaarsje aan te steken, stil t te zijn of te bidden. De bezoekers stelde deze mogelijkheid zeer op prijs en de laatste tijd mochten ze ook de wat kerkgangers ontmoeten die toch weer even in de kerk wilde zijn. Even tijd voor een informeel gesprekje of een gesprek met wat diepere inhoud. 

Over Bonifatius in Breukelen en Woerden

Ingediend door sjoerd op wo, 04/22/2020 - 20:20

Het was de bedoeling om dit jaar de kerstening van Breukelen en Woerden door de Engelse missionaris Bonifatius te herdenken met diverse activiteiten.In 720 preekte en doopte hij onder de Friezen, de toenmalige bewoners van dit gebied. Hij wijdde hun offerplaatsen aan de heilige apostel Petrus en daar getuigen nog steeds de Pieterskerk te Breukelen en de Petruskerk te Woerden van. Dankzij Bonifatius vieren Breukelen en Woerden in 2020 al voor de 1300ste keer Pasen, Hemelvaart, Pinksteren en Kerst.

Kranslegging op 4 mei as

Ingediend door sjoerd op wo, 04/22/2020 - 20:17

De afgelopen jaren verzorgde de Raad van Kerken Woerden een korte oecumenische viering voorafgaand aan de kranslegging in de Aula van de begraafplaats aan de Meeuwenlaan. Dit jaar is zo als u kunt begrijpen niet mogelijk.

In overleg met de Stichting 4 en 5 mei is besloten dat in plaats daarvan een overweging zal worden uitgesproken door ds. J. Compagner, oud-predikant te Woerden.