In de ELK wordt een dienst volgens de Oosters-Orhodoxe liturgie gehouden.

Ingediend door sjoerd op wo, 02/27/2019 - 19:17

Een dienst volgens de Oosters-Orthodoxe liturgie, wordt gehouden op 17 maart in de Lutherse kerk. Medewerking wordt verleend door het Tilburgs Byzantijns Koor. In de kerk worden enkele ikonen geplaatst, die bij aanvang van de viering met wierook worden gewijd.In de liturgie is de prachtige Vredeslitanie opgenomen De viering wordt besloten met de zgn. Dringende Litanie met voorbeden en lofprijzingen. De dienst is van 15.00 tot 16.30 uur, voorganger is ds. Pieter Masmeijer.

De World Servants in actie!

Ingediend door sjoerd op wo, 02/27/2019 - 19:16

Op 15 en 16 maart worden de laatste twee maaltijdavonden gehouden van World Servants. U kunt gebruiken maken van een driegangen maaltijd voor €19.50 per persoon. Kinderen kunnen pannenkoeken eten de kosten hiervan is €9.50 per persoon. De maaltijd is van 19.00 tot 21.30 uur en wordt gehouden in het Baken. Graag van te voren aanmelden op www.maaltijdenactie.weebly.com

 

 

Een reis naar Lourdes....

Ingediend door sjoerd op wo, 02/27/2019 - 19:15

Altijd al willen weten waar de hemel op aarde te vinden is? In Lourdes! Elke dag gaan vele mensen naar de grot waar Maria in 1858 aan het meisje Bernadette Soubirous verscheen. Mensen gaan naar Lourdes om steun te zoeken bij Maria, om een kaarsje op te steken, om stil te zijn bij de grot van de verschijningen, om het geloof samen met anderen te beleven, om bezinning, ontmoeting met de anderen, ontmoeting met zichzelf.

Jeroen de Haan verzorgt op 10 maart een orgelconcert

Ingediend door sjoerd op do, 02/14/2019 - 17:24

Op de eerste zondag van de 40-dagentijd, dus zondag 10 maart, verzorgt Jeroen de Haan een orgelconcert in de Lutherse kerk. Op het programma staan werken die de 40-dagentijd inluiden en daarmee verband houden. Uiteraard ontbreekt muziek van de meest bekende lutheraan niet: Johann Sebastiaan Bach. Daarnaast klinkt er werk van andere componisten. Een concert met daarin een veelkleurig palet aan stijlen en klankkleuren. U bent welkom om 15.00 uur in de Lutherse kerk. Tijdens dit concert wordt een collecte gehouden

Kaarsjes in de Petrus op 8 maart

Ingediend door sjoerd op do, 02/14/2019 - 17:23

Vrijdag 8 maart is de Petruskerk geopend van 19.00 tot 22.00 uur voor de KAARSJES in de PETRUS. U kunt een kaarsje komen opsteken en/of even tot rust komen in de kerk. Kees Bruggeman zal op deze avond de muziek verzorgen. Er is gelegenheid om iemand te spreken en de zegen te ontvangen. Maar wees ook welkom voor een kop koffie, thee of wat fris in het praathuis. Voor meer informatie kunt u terecht op facebook.com/kaarsjesindepetrus of op de site www.kaarsjesindepetrus.simplesite.com.

6 Maart: wereldmaaltijd in de Lutherse kerk

Ingediend door sjoerd op do, 02/14/2019 - 17:22

Op woensdag 6 maart, voorafgaand aan de Aswoensdag-vesper in de kerk zal er op wereldmaaltijd worden gehouden in de Lutherse kerk. Een wereldmaaltijd wil laten zien dat er voor elk mens op deze aarde voldoende te eten is, als we maar verantwoord met voedsel omgaan en eerlijk delen!Samen eten is plezierig en samenbindend. Tijdens deze maaltijd worden we ons bewust dat het in de wereld  anders kán en móet, als wij op een verantwoorde en duurzame manier willen samenleven in een wereld waarin geen mens honger hoeft te lijden!

Open Repetitie van het Blackgospelkoor Miracles op 4 maart

Ingediend door sjoerd op do, 02/14/2019 - 17:20

Op maandag 4 maart a.s. houdt Blackgospelkoor Miracles een Open Repetitie voor iedereen die ervan houdt om al zingend en swingend zijn/ haar geloof te delen met anderen!Het koor heeft rond de 60 enthousiaste leden. Kwaliteit en professionaliteit vinden ze belangrijk, maar gezelligheid niet minder! Ze zingen echte Amerikaanse Black Gospel.