In de ELK wordt een dienst volgens de Oosters-Orhodoxe liturgie gehouden.

Ingediend door sjoerd op wo, 02/27/2019 - 19:17

Een dienst volgens de Oosters-Orthodoxe liturgie, wordt gehouden op 17 maart in de Lutherse kerk. Medewerking wordt verleend door het Tilburgs Byzantijns Koor. In de kerk worden enkele ikonen geplaatst, die bij aanvang van de viering met wierook worden gewijd.In de liturgie is de prachtige Vredeslitanie opgenomen De viering wordt besloten met de zgn. Dringende Litanie met voorbeden en lofprijzingen. De dienst is van 15.00 tot 16.30 uur, voorganger is ds. Pieter Masmeijer.