Een avond over het Festival of Carols

Ingediend door sjoerd op za, 10/12/2019 - 21:04
LesseonsOnCarols

Op maandag 28 oktober zal er in de Lutherse kerk een avond zijn over de liederen van Festival of Lessons and Carols zijn die in december wordt gehouden Naast liederen klinken er bij zo’n viering ook heel wat Bijbelgedeelten. Waarom worden er zoveel Bijbelgedeelten gelezen bij een Festival of Carols and Lessons? Waarom juist déze teksten? En wat hebben deze teksten met kerst te maken, of met advent? Ze komen uit allerlei hoeken en gaten van de Bijbel, dus vanuit heel verschillende achtergronden en tijden .Op deze avond nemen we de tijd om ze te lezen en geven we een introductie op de gekozen tekstgedeelten.

De leiding van deze avond is in handen van Karin Timmerman en is van 20:00 tot 21:30 uur. er wordt een vrijwillige bijdrage voor de koffie gevraagd. Aanmelden Eventueel via kerkelijkwerker@lutherswoerden.nl