Over de pastorale zorg in de hervormde gemeente...

Ingediend door sjoerd op vr, 10/08/2021 - 08:02
Gastvrij

Sinds jaar en dag zijn in de Hervormde Gemeente Woerden kerkelijk werkers actief. Zij vervullen diverse taken, waaronder het pastoraat, in samenwerking met de predikanten.

De Protestantse Kerk Nederland (PKN) verstaat onder pastoraat: "De kern van pastoraat is omzien naar elkaar in de naam van Christus. Het is de hulp die we elkaar bieden om de weg met God te gaan, in alle omstandigheden van het leven."

Eén van de pastoraal werkers was de heer Jan Hanse. Hij verleende tot zijn pensionering bijna 20 jaar pastorale zorg aan gemeenteleden en randkerkelijken in Woerden.

Hans Slooijer sprak met hem over dit belangrijke werk dat hij al die jaren mocht verrichten en wat hem vooral bij is gebleven. 

Maar ook hoe je in contact komt met mensen en wat in de huidige tijd de betekenis is van het meeleven van de kerk met mensen: omzien naar elkaar vanuit geloof, hoop en liefde.

 

Datum uitzending
Gast
Dhr Jan Hanse
Presentator
Technicus