Armoede in woerden

Ingediend door sjoerd op ma, 03/07/2022 - 15:12
logo RvK

Politieke partijen spreken zich uit tegen armoede

Op 28 februari jl. organiseerde de Raad van Kerken Woerden in samenwerking met een groot aantal maatschappelijke organisaties een open podium met alle partijen die meedoen aan de komende gemeenteraadsverkiezingen onder de titel: “Armoede aanpakken!”

Vier jaar geleden was er ook zo’n avond georganiseerd. Toen was nog de gedachte dat met een gerichte agenda het aantal mensen dat in armoede leeft, flink zou zijn terug te dringen.

Nu vier jaar later zijn we door de Rekenkamercommissie met de neus op de feiten gedrukt. Er is nog steeds sprake van veel armoede in Woerden en dat dreigt nog meer te worden. Het gaat nu om bijna 2.000 mensen, waarvan 900 kinderen!

Persoonlijke verhalen van enkele aanwezigen maakten diepe indruk. Hoe moeilijk het is om bij een laag inkomen de eindjes aan elkaar te knopen, geen geld te hebben voor gezond voedsel en de energierekening niet meer te kunnen betalen.

Aan het slot van de avond is een concreet Actieplan vastgesteld dat onderdeel moet worden van het nieuwe beleid van de gemeente Woerden voor de komende vier jaren. Er is geen tijd te verliezen.

Belangrijke punten zijn:

  • Vereenvoudigen van alle regelingen en hulp bij de aanvraag vanuit één loket
  • Gratis kinderoppas en sporten voor kinderen en jongeren
  • Rijkssubsidies voorschieten en direct uitbetalen
  • Leerlingen op scholen leren hoe met geld om te gaan
  • Woningen versneld isoleren, zodat de energiekosten niet verder stijgen, maar dalen
  • Maak geen regelingen achter het bureau, maar betrek mensen bij de invulling en uitvoering van het beleid.

 

bestand