Over Christen zijn in Woerden....

Ingediend door sjoerd op di, 05/10/2022 - 20:46

De Raad van Kerken nodigt u uit voor een inspirerende interkerkelijke bijeenkomst met als thema 'Christen én Woerdenaar?'  Spreker is Hans Luttik van City Movements Nederland en na zijn inleiding hopen wij met elkaar in gesprek te gaan, elkaar te ontmoeten en bespreken we de vraag: Hoe geven we inhoud aan de oecumene in onze stad?

In zijn presentatie vertelt Hans Luttik over mooie plekken waar we zien dat kerken samen optrekken voor het welzijn van de stad. Hij spreekt onder meer over:

  • Hoe zorgen we ervoor dat kerk en stad met elkaar verweven zijn in ons leven? 
  • Hoe zetten we ons als christenen in om zorg te dragen voor onze stad en onze stadsgenoten?
  • Hoe worden we echt concreet één met onze medechristenen en zetten we die eenheid in om samen onze stad (nog meer) tot bloei te laten komen?
  • Wat zouden we kunnen bereiken als we echt samen sterk staan voor één verlangen en één missie - Gods missie, juist ook met onze beide benen op de Woerdense grond? 

De bijeenkomst wordt gehouden op donderdag 19 mei a.s., en begin om 20 uur, met ontvangst vanaf 19.30, in Het Baken, Beneluxlaan 3 te Woerden.

Iedereen is welkom en de toegang is vrij. Kijk op de website: kerkeninwoerden.nl . Voor inlichtingen via email: rvkwoerden@gmail.com