De nacht van gebed

Ingediend door sjoerd op wo, 06/01/2022 - 16:12
Nacht van gebed

Wereldwijd worden miljoenen Christenen vervolgd omdat ze geloven in de Here Jezus. Zij vragen keer op keer om ons gebed. Om daaraan gehoor te geven houdt Open Doors jaarlijks een Nacht van Gebed. Er kan gekeken worden naar indrukwekkende filmpjes over Christenen die vervolgd worden vanwege hun geloof, we bidden op verschillende manieren en zingen liederen met elkaar. De Nacht bestaat uit meerdere blokken.

  • 20.00-21.45 uur. Inclusief verhaal van een gemeentelid dat onlangs Egypte bezocht en een inleiding over ‘vervolging in de Bijbel’.
  • 22.00-23.45 uur. Inclusief verslag van iemand die vorig jaar een reis met Open Doors naar Jordanië maakte.
  • 0.00-1.45 uur. Met filmpjes, gebedsmomenten en samen zingen.

Kom en krijg een (beter) beeld van de vervolging die medechristenen ondervinden. U bent van harte welkom op vrijdag 17 juni vanaf 20.00uur tot  zaterdag 18 juni 02.00 uur, in “De Hooiberg'' op ‘s Gravensloot 14, 3471 BM  Kamerik.

U bent de hele avond welkom, maar kunt ook in- en uitstappen tussen de blokken, dus schuif ook gerust later nog aan als u die avond al iets anders te doen hebt…

Voor meer informatie Peter versloot pjmversloot@gmail.com)