Gastvrij: over het werk van een pastoraal werker in de gemeente...

Ingediend door sjoerd op wo, 10/05/2022 - 20:38
Gastvrij

De Generale Synode van de PKN heeft onderzoek laten doen naar het aantal voorgangers dat in de komende jaren nodig is en of aan die behoefte voldaan kan worden. Uit het onderzoek komt naar voren dat er tekorten dreigen. Het aantal studenten dat kiest voor het ambt van voorganger loopt terug.

Het is dan ook best bijzonder dat er zij-instromers zijn die kiezen voor een kerkelijk ambt. Eén van die personen is mevrouw Henriette van der Wilt uit Kamerik. Zij is begonnen aan de opleiding Pastoraal Werk om zich te gaan richten op seniorenpastoraat. Zij loopt stage bij de Hervormde Gemeente Woerden, wijkgemeente Centrum-Oost. Hans Slooijer sprak met haar over haar keuze, haar passie en hoe zij pastoraat ziet.

De opname van het gesprek wordt afgesloten met Psalm 122. Daarna improviseert Sietze de Vries over psalm 122. Hij bespeelt het bijzondere Hinsz/Freytag orgel van de Petrus en Paulus kerk te Loppersum (Groningen).

Datum uitzending
Gast
Mw. Henriette van der Wilt
Presentator
Technicus