De Week van Gebed: Zoek het recht...

Ingediend door sjoerd op di, 01/15/2019 - 20:40

In 2019 scherpt de Week van Gebed je blik op recht en onrecht: zoek het recht en niets dan het recht.

De Week van Gebed is een jaarlijks terugkerende week waarin christenen samen bidden. Missie Nederland en de Raad van Kerken organiseren deze gebedsweek al vele tientallen jaren. Wereldwijd bidden miljoenen christenen mee. Door samen te bidden, ervaren we eenheid. Tegelijkertijd tonen we verantwoordelijkheid voor anderen door de problemen van de samenleving in de voorbeden een plek te geven.

In Nederland, en ook in Woerden, zijn vele kerken waar we in vrijheid mogen samenkomen om God te eren. Elke kerk heeft haar eigen kleur. In de Bijbel staat dat we de lengte, de hoogte, de breedte en de diepte van God alleen samen met álle mensen die Jezus kennen, kunnen begrijpen (Ef. 3: 20). Het mooie van de Week van Gebed is dat we, met en door elkaar, iets meer inzicht mogen krijgen in de grootheid van God Zelf.

Dit jaar is het thema ‘recht voor ogen’ voorbereid door de kerken in Indonesië. Zij vinden het belangrijk het recht voor ogen te houden als basis voor eenheid. In hun land hebben zij ervaren hoe onrecht zorgt voor verdeeldheid en exclusiviteit. We gaan bidden voor recht! U bent van harte welkom.